Ruimtelijke plannen – Nieuwe kaartlaag in ArcGIS

Ruimtelijke plannen – Nieuwe kaartlaag in ArcGIS

Esri Nederland voegt regelmatig nieuwe content toe aan het ArcGIS-platform. Het aanbod bevat inmiddels een ruime keuze aan datasets en zorgt ervoor dat gebruikers van ArcGIS het direct kunnen gebruiken in het platform en de datasets niet zelf in beheer hoeven te nemen.

Door de redactie

App gemaakt met Web AppBuilder for ArcGIS om te filteren op bestemmingsplan.

De nieuwste toevoeging is de ruimtelijkeplannen-kaartlaag. Deze kaartlaag wordt dagelijks geactualiseerd en geeft een compleet overzicht van alle ruimtelijke plannen in Nederland.

Wat zijn ruimtelijke plannen?
Het Rijk, provincies en gemeenten stellen ruimtelijke plannen op. De Wet ruimtelijke ordening regelt hoe deze plannen tot stand komen en het Besluit ruimtelijke ordening heeft ervoor gezorgd dat vanaf 1 januari 2010 deze plannen digitaal beschikbaar worden gesteld. Deze ruimtelijke plannen beschrijven hoe we omgaan met onze leefomgeving. Zo zijn er plannen die zich richten op nationaal belang, zoals het spoor-, weg-, en waternetwerk, maar ook per provincie of gemeente. De belangrijkste plannen voor burgers en bedrijven zijn de bestemmingsplannen, in deze plannen wordt bepaald hoe de fysieke ruimte ingericht mag worden.

Vraag van gebruikers
Overheden stellen de ruimtelijke plannen beschikbaar via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Esri Nederland heeft besloten de ruimtelijke plannen ook toe te voegen aan ArcGIS Content. Product consultant Boudewijn Boogaard van Esri Nederland licht toe: “Wij hebben inmiddels een grote lijst van datasets die we ontsluiten. Ruimtelijke plannen stond al een tijd op de wensenlijst om toe te voegen. Daarnaast kregen we vorig jaar steeds meer vraag naar de ruimtelijke plannen in ArcGIS. Dat was het moment om te gaan onderzoeken hoe dit te realiseren was. Inmiddels zijn de kaartlagen al weer twee maanden live en worden ze goed gebruikt.”

De maatvoeringswaarde gevisualiseerd in 3D op basis van maximale bouwhoogte.

Eenvoudig toegankelijk
De meerwaarde is duidelijk. Waar voorheen de informatie uit een externe bron gehaald moest worden, is het nu mogelijk om de ruimtelijke plannen direct toe te voegen in ArcGIS Pro, ArcGIS Online en GeoWeb en te combineren met andere kaartlagen. “ArcGIS Content bevat al veel datasets, zoals de BGT, BAG, AHN, DKK en luchtfoto’s van verschillende jaren. Door het toevoegen van de ruimtelijke plannen is deze informatie nu eenvoudig te combineren met andere datasets uit ArcGIS Content. Zo kan bijvoorbeeld het combineren van de ruimtelijke plannen met verblijfsobjecten uit de BAG zorgen voor nieuwe inzichten.”

Combineren, filteren en analyseren
Boogaard: “Na het toevoegen van de kaart zijn alle planstatussen zichtbaar. Daarna is het eenvoudig om een filter in te stellen om alleen die plannen te tonen waar u geïnteresseerd in bent. Deze kaart kan vervolgens gecombineerd worden met andere data om analyses uit te voeren.” Naast de volledige kaart is het ook mogelijk om losse kaartlagen toe te voegen aan ArcGIS, om bijvoorbeeld alleen de enkelbestemmingen zichtbaar te maken. Op deze lagen is het ook mogelijk om de opmaak aan te passen.

De geconsolideerde bestemmingsplannen.

Geconsolideerde bestemmingsplannen
Een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke plannen zijn bestemmingsplannen. Deze plannen zijn bindend voor de burger en geven bijvoorbeeld aan waar er gebouwd mag worden en hoe terreinen gebruikt mogen worden. Ook deze informatie is nu beschikbaar. Boogaard: “Het datamodel van de bestemmingsplannen is vrij complex. Zeker als men niet dagelijks werkt met deze plannen is het soms moeilijk om deze informatie goed te interpreteren. Daarom hebben we naast de ruimtelijke plannenkaart ook een kaart met de geconsolideerde bestemmingsplannen gepubliceerd.” De kaart met geconsolideerde bestemmingsplannen toont de meest actuele bestemmingsplannen in een gebied, met alleen de planstatussen: vastgesteld, onherroepelijk of geconsolideerd. Daarnaast worden ook de gerechtelijke uitspraken getoond die betrekking hebben op de plannen in deze kaart. De geconsolideerde laag geeft in één oogopslag een actueel beeld en is bedoeld om het gebruik van de ruimtelijke plannen toegankelijker te maken.

Vernieuwing
Nu deze kaartlaag beschikbaar is in ArcGIS Online en te gebruiken in onder andere ArcGIS Online, ArcGIS Pro en GeoWeb werkt het content-team van Esri alweer aan het beschikbaar maken van verbeterde of zelfs nieuwe datasets. Boogaard vertelt enthousiast: “We onderhouden en verbeteren veel van onze bestaande datasets. Zo wordt de BGT binnenkort toegevoegd aan de vector basiskaarten en gaan de basisregistraties naar een dagverse actualiteit. Maar we zijn ook bezig met een mooi nieuw project: het publiceren van een puntenwolk voor heel Nederland als webservice. Deze bevat zowel hoogtedata als kleuren uit de luchtfoto en is direct te gebruiken in webapps en in ArcGIS Pro. Daarnaast kijk ik ook uit naar de realtime-datasets die beschikbaar gesteld gaan worden, zoals actuele verkeersdata van het NDW en de actuele waterstanden van Rijkswaterstaat.”

De aangeboden kaartlagen zijn op dit moment in bèta. Het content-team van Esri Nederland ontvangt graag feedback over deze lagen. Voor vragen of opmerkingen kunnen belangstellenden contact opnemen via content@esri.nl.

Website Esri

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top