Royal HaskoningDHV en Ynformed winnen Big Data Challenge Klimaat Adaptief Waterbeheer

Royal HaskoningDHV en Ynformed winnen Big Data Challenge Klimaat Adaptief Waterbeheer

Het startupteam van Royal HaskoningDHV en Ynformed pitchten onder de naam HydroTwin een digitale, zelflerende replica van de fysieke werkelijkheid en kunnen daarmee het gedrag in het watersysteem nauwkeurig voorspellen.

Om te bekijken of big data konden helpen bij de omgang met extreme weersituaties, schreef initiatiefnemer Waterschap Rivierenland samen met acht waterschappen, de Unie van Waterschappen en Stowa een prijsvraag uit: de Big Data Challenge Kimaatadaptief Waterbeheer. De deelnemende teams van samenwerkende organisaties, waaronder ingenieursbureaus en data science bedrijven, gingen aan de slag met een realistische case: een enorme onweersbui die eind augustus 2015 over het rivierengebied trok. Hevige regenval zorgde voor veel schade en wateroverlast. Het watersysteem bleek de extreme omstandigheden niet aan te kunnen.
Uitdaging
De finalisten waren ingenieursbureau Clafis en KPN, onderzoeks- en adviesbureau HKV en Ynformed en Royal HaskoningDHV. Clafis en KPN ontwikkelden een idee rond communicerende stuwen. HKV behaalde de tweede plaats met een water heat map die (economische) risicoprofielen van overstromingsgebieden bepaalt. De uitdaging was: hoe had het slimmer en beter gebruiken van de destijds beschikbare data overlast kunnen beperken of zelfs voorkomen? Zo wil het waterschap het gebruik van data perfectioneren en zo nodig een nieuwe datastrategie ontwikkelen. De deelnemers konden gebruik maken van alle beschikbare data uit 2015, voor het Land van Heusden en Altena: het watersysteem en de geografische inrichting van dit gebied, neerslag- en temperatuurmetingen, grondwaterstanden, oppervlaktewaterpeilen, stroomdebieten, regelstanden van de stuwen en gemalen en fysisch chemische data. Royal HaskoningDHV en Ynformed zullen hun winnende concept samen met de waterschappen verder uitwerken en ontwikkelen.
Ynformed
De blije winnaars (foto: Rivierenland)
Van data naar inzicht
HydroTwin, het winnende voorstel van Ynformed en Royal HaskoningDHV maakt een digitale replicatie van de fysieke werkelijkheid. Hiermee kan het gedrag in het watersysteem nauwkeurig voorspeld worden. De eerste versie van HydroTwin richt zich op data waarmee waterbeheerders vroegtijdig van accurate inzichten worden voorzien. HydroTwin maakt gebruik van machine learning. De computerberekeningen leren van eerdere resultaten en worden zo steeds beter. Lisette van Beusekom, Field Expert bij data science bedrijf Ynformed: “In- en externe databronnen, zoals waterstanden, satellietdata en meteodata vertellen ons al heel veel over het functioneren van het watersysteem. Op dit moment benutten we deze informatie nog niet optimaal. Samen met domeinexpertise hebben we gericht data science-technieken toegepast om onder meer de peilbeheerder van de juiste informatie te voorzien. Op basis hiervan kan direct actie worden genomen zoals het uitvoeren van preventief onderhoud.” Esther Bosman, Director Business Unit Water Nederland van Royal HaskoningDHV: “Deze overwinning weerspiegelt onze ambities op het gebied van digitale transformatie en innovatie én onderstreept de kracht van partnerschappen die expertise uit verschillende werelden samenbrengt. Als onderdeel van onze digitale ambities geloven we dat door het samenbrengen van verschillende disciplines en expertises in combinatie met de nieuwste technieken wij beter kunnen voorzien in onze klantbehoeften. Dit leidde tot een winnende combinatie van kennis in ‘machine learning’ en kunstmatige intelligentie van Ynformed, een data science bedrijf, en diepgaande kennis van de waterschapswereld van Royal HaskoningDHV, met HydroTwin als succesvol resultaat. Wat we tot nu toe hebben gedaan is pas het begin, want de gebruikte algoritmes zijn zelflerend. Na elke bui zullen ze een betere voorspelling afgeven. Daardoor krijgen we steeds meer inzicht in het functioneren van een watersysteem en kunnen we het steeds klimaatbestendiger maken.”
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top