RIVM organiseert conferentie Landgebruik en Waterkwaliteit

RIVM organiseert conferentie Landgebruik en Waterkwaliteit

Van 29 mei tot 1 juni 2017 vindt de derde internationale conferentie plaats over landgebruik en waterkwaliteit (Land use and Water Quality, LuWQ2017 ). RIVM is de organisator.

‘De effecten van landbouw op het milieu’ is het hoofdthema van de conferentiereeks. In de Verenigde Staten en in China worstelt men vaak nog met het op de politieke agenda krijgen van problemen rondom waterkwaliteit en milieu. In Europa zijn al veel maatregelen genomen, maar om de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen is nu aanvullend precisiewerk noodzakelijk. Dit zijn vaak moeilijke en kostbare maatregelen. Op deze conferentie deelt het RIVM hierover de kennis met de deelnemers om van elkaar te leren en de beste oplossingen te vinden.

Van wetenschappelijk tot beleidsmatig

Het doel van deze conferentie is om nieuwe ontwikkelingen te bespreken in het onderzoek, het beheer en het beleid die gericht zijn op een duurzame relatie tussen agrarische activiteiten en de waterkwaliteit. De thema’s variëren van wetenschappelijk (kennis van het hydrologische systeem) tot beleidsmatig (de rol van beleid, belangengroeperingen en wetenschap in het wetgevingsproces). De conferentie wil een platform bieden voor discussies tussen wetenschappers, waterbeheerders en beleidsmakers uit diverse disciplines en diverse landen.

Vervolg op conferenties in Wenen en Den Haag

De LuWQ2017-conferentie  is het vervolg op de eerdere edities LuWQ2013 (Den Haag) en LuWQ2015 (Wenen). Ook deze conferenties waren (mede) door het RIVM georganiseerd. Samenvattingen van de lezingen en de bijbehorende presentaties van die conferenties zijn te vinden op de LuWQ2013-website  en LuWQ2015-website .

Website LuWQ

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top