Risicogebieden wateroverlast in kaart, maatregelen direct door te rekenen

Risicogebieden wateroverlast in kaart, maatregelen direct door te rekenen

Hoosbuien en piekbelasting in rioolstelsels komen als gevolg van de klimaatverandering steeds vaker voor. De kans op wateroverlast in steden en dorpen wordt steeds groter en maakt het noodzakelijk voor waterbeheerders om zo effectief mogelijk klimaatbestendig te worden. 

Antea Group ontwikkelt samen met Deltares open source software om wateroverlast te lijf te gaan. Het is een open softwareprogramma voor waterbeheerders dat het gehele watersysteem én de mogelijke effecten van toe te passen maatregelen in kaart brengt.De hydrodynamische computersimulaties tonen de problemen in het maaiveld, rioolstelsel en watersystemen tegelijkertijd én laten zien wat het effect van mogelijke maatregelen is. Dit helpt gemeenten en waterschappen om op alle schaalniveaus van hun watersystemen doelmatig en kostenefficiënt te investeren. 

Uniek rekengrid en koppeling boven- en ondergrond
De nieuwe verbeterde software is onderdeel van de D-HYDRO Suite van Deltares. Met deze suite is niet alleen de impact van hevige neerslag gesimuleerd. De suite is ook geschikt om overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, sedimenttransport en morfologie en waterkwaliteit te simuleren. Het afgelopen jaar hebben experts van Deltares hard gewerkt aan het verbeteren van het onderdeel ‘modelleren van de riool- en drainageprocessen’. Dankzij een rekengrid, genaamd Flexible Mesh, wordt nu nog sneller en gedetailleerder gemodelleerd en getoetst. Belangrijkste toevoeging is dat het rekenhart uitgebreid is met de gedetailleerde koppeling tussen de boven- en ondergrondse waterstromen. 

Pilotstudies
Om de werking van het systeem goed te testen is de nieuwe software-functionaliteit direct door Antea Group toegepast in een aantal pilotstudies. Zo draait in Waardenburg een pilot om het voorkomen van wateroverlast in een vlak gebied op basis van de analyse met D-HYDRO Suite. Een pilot in Brielle is gericht op het bepalen van de meerwaarde van dynamische analyse ten opzichte van statische analyses en gesplitste modellen. En een pilot in Berg en Dal focust op het vaststellen van de oorzaken van wateroverlast in een hellend gebied op basis van de analyse resultaten. Nadat de pilots zijn afgerond, zal de nieuwe functionaliteit naar verwachting in 2019 voor de organisaties beschikbaar komen met een Software Beta Testing Agreement in de D-HYDRO Suite; de algemene release is voorzien in 2020.

Gemodelleerde waterdiepte bij een extreme bui, zoals we die steeds vaker kunnen verwachten als gevolg van de klimaatverandering. In kleur de panden waar water ín de woning een mogelijk (oranje) of een groot (rood) risico is. Hierbij maken we onderscheid in waar het water vandaan komt. Komt het vanuit de straat dan wordt een vlak weergegeven. Komt het vanuit het eigen particulier terrein dan is het omkaderd.

 

Website Antea Group

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top