Rijksbijdrage beheerkosten BGT

Rijksbijdrage beheerkosten BGT

Met ingang van 2017 ontvangen gemeenten via het gemeentefonds een bijdrage in hun beheerkosten van de BGT.

In 2015 is er reeds gesproken over de rijksbijdrage in de beheerkosten van de BGT bij gemeenten. Inmiddels zijn de details geregeld met het Gemeentefonds en kan de bijdrage met ingang van 2017 via deze weg naar de gemeenten gaan.

Waarom een bijdrage in de beheerkosten?

Vóór de invoering van de BGT gebruikten gemeenten de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) of de eigen Gemeentelijke Basiskaarten (GBK’s) van de Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam (TPG-A). Voor de GBKN was een aparte organisatie actief bestaande uit regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk samenwerkingsverband. De gemeenten waren deelnemer in deze samenwerkingsverbanden en leverden daarin een financiële bijdrage van ongeveer 30 procent. Daarnaast waren er partijen, zoals netbeheerders en Kadaster, die ook een bijdrage leverden. In een aantal gevallen deden gemeenten ook productiewerkzaamheden en ontvingen zij daarvoor een vergoeding. Bij de GBK’s van de TPG-A droegen de gemeenten ook een deel van de productiekosten van grootschalige topografie. De rest werd gedekt door verkoop aan andere partijen, waaronder ook weer de netbeheerders en het Kadaster.

Financieel effect van de komst van de BGT

Voor de BGT geldt het uitgangspunt dat bronhouders zoals de gemeenten hun eigen productiekosten dragen. Aan de bronhouders is daarom verzocht hun exploitatiebudgetten van vóór de BGT beschikbaar te houden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de inhoud van de BGT. Hun deel komt overeen met een groot deel van de inhoud die voorheen werd bijgehouden in de GBKN of GBK. Hierdoor is hun historische eigen budget nu ontoereikend voor de totale productiekosten. Er waren immers in het verleden andere partijen die een deel van de kosten droegen. Om die reden ontvangen gemeenten een aanvulling vanuit het Rijk van jaarlijks 8,8 miljoen euro. Dit bedrag is in overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bepaald. Het wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is bijeen gebracht door een aantal ministeries die belang hebben bij de BGT en het Kadaster.

PDF Rijksbijdrage in beheerkosten BGT m.i.v. 2017 via Gemeentefonds

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top