Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Recent vernieuwd in het Compendium voor de Leefomgeving

Onlangs heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vier sets met onderzoeksgegevens opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving.

Het gaat om: Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2014, Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse delta, 1990-2016, Aandeel duurzame vis in de Nederlandse visconsumptie, 2003-2015 en Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2016.

Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2014

Afgezien van fluctuaties in de koelwaterhoeveelheden, lijken de winning en het gebruik van water de laatste ruim 30 jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven. De laatste ruim dertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend. Ondanks dat de economie in die periode sterk is gegroeid. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van dertig jaar geleden wel licht gedaald, terwijl de winning en het gebruik van oppervlaktewater van jaar tot jaar fluctueert. Het drinkwatergebruik is de laatste jaren constant, maar iets gedaald ten opzichte van eind vorige eeuw. Dit terwijl de bevolking en consumptie wel sterk zijn gegroeid in deze periode.

Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta, 1990-2016

De natuurlijke dynamiek van het bestand van de kokkel is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld door jaren met een slechte broedval. Na 2012 is er geen grote broedval meer geweest en is het bestand verouderd. Vanwege de belangrijke functie van de kokkel als voedsel voor vogels is het huidige visserijbeleid erop gericht om de aantallen kokkels op een voldoende hoog niveau te houden.

 

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1995-2016

De waarde van de investeringen in woningen, gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken) en overdrachtskosten op grond is in 2016 ruim 8 procent toegenomen ten opzichte van 2015. De investeringen in de bouw zijn te verdelen in investeringen in woningen en gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten op grond. In lopende prijzen zijn de investeringen in woningen ruim 19 procent toegenomen, terwijl die in gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten met slechts 2 procent stegen. Omdat de investeringen in woningen en gebouwen, GWW-werken en overdrachtskosten bijna de helft van de totale investeringen uitmaken, had deze gunstige ontwikkeling een grote stempel op de totale investeringen in Nederland. (CBS, 2017b).

Ontwikkeling woningvoorraad

In 2016 zijn 54 849 nieuwbouwwoningen gereedgekomen. Dit is 13 procent meer dan in 2015 en 21 procent meer dan in 2014, het dieptepunt in de bouw door de economische crisis. De totale woningvoorraad per 31 december 2016 bedraagt bijna 7,7 miljoen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), deze cijfers sluiten niet aan op oude statistieken (CBS, 2014), er is sprake van een trendbreuk (CBS, 2017a).

Website Rijksoverheid | Compendium voor de Leefomgeving

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top