Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

Realtime inzicht in duurzame energieproductie met nieuwe web-app

Voor het eerst komt informatie over de productie van duurzame energie op één plek realtime beschikbaar. Op www.energieopwek.nl is op ieder moment van de dag te zien hoeveel duurzame energie er uit wind, zon en biogas in Nederland wordt geproduceerd. De informatie is via pc, tablet en mobiel te raadplegen. TenneT, Netbeheer Nederland, Gasunie New Energy en EnTranCe hebben de webapplicatie vandaag aangeboden aan Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Rol van biogas

Biogas speelt in de energietransitie een substantiële rol. De applicatie laat zien dat er gedurende de dag naast een wisselend aanbod van energie uit zon en wind een constant en substantieel aanbod van duurzame energie uit biogas beschikbaar is. Voor Han Fennema, CEO van Gasunie, is de webapplicatie een voorbeeld hoe slimme dataverwerking kan bijdragen aan de optimale inzet van duurzame energie. “Het laat bijvoorbeeld zien wanneer biogas, met zijn constante productie, als back-up kan dienen voor wind- en zonne-energie wanneer de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook kan biogas worden opgeslagen wanneer er genoeg wind- en zonne-energie beschikbaar is. Zo gebruiken we alle beetjes duurzame energie en houden we de sterk veranderende energievoorziening efficiënt en betrouwbaar.”

energieproductie

energieproductie
Afbeeldingen: Met behulp van de web-app is duidelijk te zien dat de samenstelling van de duurzame energiemix op een windstille, grijze dag zoals gisteren sterk verschilt van een dag met blauwe luchten en briesje.

Gasunie New Energy

Gasunie New Energy heeft als doelstelling de kennis en kunde over de energie-infrastructuur in te zetten voor het versnellen van de energietransitie. Gasunie New Energy heeft veel kennis over energie en bijvoorbeeld de wisselwerking tussen energiegebruik en weersomstandigheden. Gasunie New Energy werkt projectmatig aan het opschalen van energie-innovaties naar commerciële toepassing. Partijen bij elkaar brengen en het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenwerken horen daar ook bij. Gasunie New Energy ziet het zo transparant mogelijk maken van de energievoorziening als een belangrijke taak, omdat dit inzicht het mogelijk maakt een energiebalans te handhaven met optimale inzet van de meest duurzame, minst belastende energievormen. De informatie maakt de markt bewust van de verschillende rollen die alle duurzame bronnen spelen. Deze vorm van informatievoorziening kan verder ontwikkeld worden naar bijvoorbeeld een 2.0 versie die een nog verfijnder, decentraler beeld geeft van duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld per gemeente of zelfs per deelgemeente. In de toekomst kan een web-app helpen het energiesysteem als één slim, geïntegreerd en gebalanceerd geheel in te zetten.

Website Energieopwek.nl

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top