Provincie Zuid-Holland verbetert fietsbereikbaarheid met Digital Twin

Provincie Zuid-Holland verbetert fietsbereikbaarheid met Digital Twin

Zuid-Holland wil de best bereikbare fietsprovincie zijn. Fietsers moeten vlot en veilig naar werk of school kunnen en op een prettige manier recreatief kunnen fietsen.

 

De provincie zorgt daarom dat er genoeg goede, veilige fietspaden zijn en maakt het makkelijker om uit de auto of het OV over te stappen op de fiets. Het doel is dat meer mensen voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer voor de fiets kiezen en dat ze er een langere afstand mee afleggen.

Om de besluitvorming van fietsbeleid te ondersteunen heeft de provincie samen het bedrijf Argaleo en Breda University een data-dashboard, het zogenaamde Digital Twin, ontwikkeld.

Hierin wordt fietsdata omgezet naar informatie die Zuid-Holland helpt om nog aantrekkelijker voor fietsers te worden. Het provinciale Fietsplan ‘Samen verder fietsen’ 2016-2025 en de daaruit voorkomende Uitvoeringsagenda Fiets geven duidelijk aan: Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie zijn, ook per fiets. Het Fietsplan en de Uitvoeringsagenda zijn in februari 2016 door de Gedeputeerde Staten en in april 2016 door de Provinciale Staten unaniem vastgesteld.

De Uitvoeringsagenda is een concrete uitwerking van het Fietsplan ‘Samen Verder Fietsen’ en beschrijft een aantal opgaven waar de provincie met diverse partners de komende jaren aan werkt. Deze opgaven worden vertaald naar projecten die ervoor zorgen dat fietsers sneller, veiliger en makkelijker van A naar B kunnen. Dit doet de provincie door het makkelijker te maken om over te stappen op de fiets vanuit het OV of de auto en het bestaande fietsnetwerk te verbeteren. Waar mogelijk leggen ze innovatieve, energie neutrale fietspaden aan.

Data-gedreven beleidsinnovatie
Om antwoord te kunnen geven op de actuele fietsbeleidsvragen zijn in het dashboard verschillende databronnen, visualisaties en analyses gekoppeld. Zo geeft het bijvoorbeeld inzicht in de fietsbereikbaarheid van bushaltes, treinstations en scholen. Ook is de aantrekkelijkheid van de huidige fietsroutes inzichtelijk gemaakt, waarbij naast vertragingen ook is gekeken naar ontbrekende schakels. Dit zijn hele waardevolle inzichten die meegenomen kunnen worden in het “Toekomstbeeld Fiets”, dat momenteel op nationaal niveau wordt ontwikkeld.

Naast provincie brede analyses kan ook heel praktisch de fietstijd tussen verschillende locaties worden geanalyseerd met een routeplanner. Hierbij wordt niet alleen de kortste, maar ook de snelste routes getoond. “Deze informatie helpt ons om alternatieve routes af te wegen en zo de meest effectieve verbeteringen te kiezen“, aldus Ron van Noortwijk, beleidsadviseur Fiets bij de provincie Zuid-Holland.

Kennisversnelling
Een van de succesfactoren achter de kennisontwikkeling en innovatie, is de samenwerking binnen het data-gedreven innovatieprogramma Dutch Cycling Intelligence. Binnen dit informele netwerk van ambitieuze overheden worden de ontwikkelde kennis en inzichten actief gedeeld en ter beschikking gesteld aan andere partijen. “Innovaties die met belastinggeld zijn ontwikkeld, komen direct ten goede aan alle overheden. Dit vliegwieleffect gaat hopelijk voor een ommekeer zorgen in het huidige denken over samenwerken en het creëren van ecosystemen,” aldus Joost de Kruijf, Programmamanager Dutch Cycling Intelligence.

Website Argaleo

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top