ProRail-erkenningen Civieltechnische Constructies voor Witteveen+Bos

ProRail-erkenningen Civieltechnische Constructies voor Witteveen+Bos

Begin januari ontving Witteveen+Bos van ProRail de erkenningen voor ‘spoordragende’ en ‘niet-spoordragende’ Civieltechnische en Utilitaire Constructies. Met deze erkenningen mag Witteveen+Bos alle constructies in en om het spoor ontwerpen en engineeren.

Tot 31 december 2016 heeft Witteveen+Bos integrale spoorse advisering uitgevoerd via het samenwerkingsverband Railinfra Solutions V.O.F. Met de partners in deze vennootschap is besloten om na afronding van de lopende projecten de structurele samenwerking te beëindigen. Vanaf januari 2017 gaat Witteveen+Bos zelfstandig verder in het werkveld van constructieve advisering voor projecten waar een ProRail-erkenning voor benodigd is.

Met de verkregen erkenningen kan Witteveen+Bos ProRail, aannemers, gemeenten, provincies en andere overheden onder andere adviseren over spooronderdoorgangen, vaste en beweegbare spoorbruggen, verdiepte liggingen en viaducten alsmede alle andere denkbare civieltechnische constructies in en om het spoor. Samen met andere disciplines is Witteveen+Bos in staat van het eerste initiatief tot en met de detailleringsfase te komen tot integrale oplossingen in een spoorse omgeving. Het bedrijf heeft aandacht voor omgeving en belanghebbenden; constructies rond het spoor hebben daarop vaak een grote impact.

Op dit moment werkt Witteveen+Bos onder andere aan spoorkruisingen die onderdeel zijn van de Aanpak Ring Zuid Groningen, de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Spoorzone Delft, Verbindingsweg Borne en de onderdoorgang Deventer Oostriklaan.

Website Witteveen+Bos

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top