Proof of Concepts Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Proof of Concepts Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Het ministerie van BZK (voorheen IenM), Rijkswaterstaat, Deltares, TNO, Kadaster, Geodan, Future Insight en Arcadis bundelen sinds medio 2017 hun kennis en expertise voor diverse pilots met de BRO binnen lopende ruimtelijke projecten.

 

Met deze zogenaamde Proof of Concepts (PoC’s) wordt voor uiteenlopende projecten de meerwaarde van tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrond gegevens uit de BRO inzichtelijk gemaakt.

In 2017 zijn diverse projecten uit het Infrafonds en Deltafonds vertaald naar PoCs. Deze projecten bevinden zich in verschillende planfasen van het MIRT proces, dus van onderzoek tot en met realisatie.

Proof of Concepts

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) geeft vanaf 1 januari 2018 steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven zoals de energie transitie en klimaatadaptatie. Tevens resulteert de BRO ook in een verbetering van Geo-risicomanagement en minder faalkosten bij projecten. Daarnaast leidt de registratie tot een kwaliteitsimpuls van geotechnisch onderzoek.

 

Schema POCS

Klik op de kaart hieronder voor een overzicht van de PoCs BRO die momenteel worden uitgevoerd of reeds afgerond zijn. Via linkjes in de kaart kunnen de verschillende Proof of Concepts online bekeken worden. Voor de nieuwe PoCs BRO in 2018 worden momenteel gesprekken gevoerd met in relatie tot de nieuwe Omgevingswet (Omgevingsvisies). Hierbij licht de focus op de kansen en opgave van de ondergrond bij maatschappelijke opgaven zoals de energie transitie, klimaatadaptatie en de verstedelijkings- / verdichtingsopgave.

Proof of Concepts

Value Management BRO

Bij het opstellen van de de Proof of Concepts wordt gebruik gemaakt van Value Management. Dit is een gestructureerde, multidisciplinaire aanpak om de waarde van een product, proces of plan te verbeteren. Bij de PoCs BRO richt de waardeverbetering zich op vier verschillende aspecten:

  1. Inzichtelijk maken hoe tijdig en gecombineerd gebruik van ondergrond gegevens resulteert in het benutten van kansen vanuit de ondergrond voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de verstedelijkings-/verdichtingsopgave.
  2. Inzichtelijk maken in hoeverre de BRO bijdraagt aan een reductie van faalkosten bij projecten;
  3. Inzichtelijk maken in hoeverre de BRO bijdraagt aan het verbeteren van projectspecifiek Geo-risicomanagement;
  4. De functionele prestatie van datacollectie en dataontsluiting binnen de BRO en binnen de projecten op elkaar afstemmen en waar mogelijk verbeteren.

Website Rijksoverheid | Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top