Project 3D GeoBIM

Project 3D GeoBIM

Er is een toenemende behoefte om actuele 3D omgevingsdata te gebruiken. Maar in de praktijk stuit je op drempels, omdat 3D GIS en -BIM bestanden niet goed op elkaar aansluiten.
Onlangs is daar vooruitgang in geboekt. De resultaten van DigiGO versnellingsproject 3D GeoBIM geven aanzet tot verandering. Het project is geïnitieerd door DigiGO, een organisatie die zich inzet voor versneld digitaliseren in de gebouwde omgeving.

 

Verschillende ronde-tafel bijeenkomsten hebben geleid tot een inventarisatie van behoeften en er is kennis gebundeld. Het resultaat is kenniskaarten die inzicht geven hoe de verschillende datasets in ontwerpsoftware technisch kan worden ingezet.

Er zijn aanbevelingen gegeven aan de dataleveranciers om beter aansluiting te vinden bij ontwerpers in de praktijk. En tot slot is een toekomstvisie gegeven met een vooruitblik van 5 jaar.

De opstellers, en de deelnemers aan dit project, hopen hiermee een structurele verbetering teweeg gebracht te hebben.

Website GeoBIM Experts

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top