Programma Stedelijke Transformatie gelanceerd

Programma Stedelijke Transformatie gelanceerd

In het bijzijn van ongeveer 1.500 bezoekers van de Dag van de Stad lanceerden wethouder Jop Fackeldey van de gemeente Lelystad en projectontwikkelaar Bart van Breukelen het nieuwe programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’.

Het doel is: snel meer nieuwe woningen in de steden te bouwen. Initiatiefnemers voor dit programma zijn G32 (de middelgrote steden in Nederland), G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), VNG, IPO (provincies), Bouwend Nederland, IVBN (vastgoedbeleggers) en de NEPROM (projectontwikkelaars). Samen met het ministerie van BZK ondersteunen zij het programma ook financieel. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

‘Binnenstedelijke Vinex’

Dit nieuwe programma, een soort binnenstedelijke Vinex, anticipeert op de groeiende woningvraag. Dit maakt de bouw van een miljoen nieuwe woningen noodzakelijk. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen komt. Bart van Breukelen (voorzitter NEPROM): “Willen we toekomstige bewoners prettig in de stad laten wonen in een gezonde, duurzame leefomgeving, met alle voorzieningen binnen handbereik, dan is een versnelde transformatie van verouderde stedelijke gebieden dringend noodzakelijk. Daarom: Stop met praten en aan de slag!”.

 

 stedelijke
Foto: Alex Schröder

Versnelling binnenstedelijke woningbouw

Volgens de initiatiefnemers van het programma is transformatie van oude bedrijventerreinen, spoorwegemplacementen, havens en dergelijke vaak lastig, duurt het lang en is het erg kostbaar. Jop Fackeldey (wethouder Lelystad en voorzitter Fysieke Pijler G32): “Versnelling en opschaling van die gebiedstransformaties lukt alleen als overheden en marktpartijen op vernieuwende wijze gaan samenwerken, hun investeringskracht bundelen en bereid zijn om van elkaar te leren. Dat is de reden waarom wij een meerjarig programma starten, waarin steden, marktpartijen en andere belanghebbenden met concrete plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties kunnen participeren.” Platform31 voert op verzoek van de initiatiefnemers het programma uit. Van Breukelen: “Meedoen met een transformatieproject betekent nieuwe kennis en ervaring opdoen, onder meer op het gebied van financieringsconstructies, samenwerkingsmodellen en verdichtingsopgaven.” Fackeldey: “Gezamenlijk zoeken we oplossingen voor niet-rendabele investeringen in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, milieusanering en grondverwerving. Waar nodig zullen we gezamenlijk richting het Rijk optrekken om onnodig belemmerende regelgeving op te ruimen en grotere vrijheid te creëren bij het besteden van beschikbare overheidsgelden. Wij verwachten dat met hulp van dit programma een groot deel van de benodigde 1 miljoen nieuwe woningen op deze transformatielocaties gebouwd gaan worden.”

Regeerakkoord

De opgaven waar steden mee te maken hebben en die samenkomen in het programma Stedelijke Transformatie komen ook terug in het nieuwe regeerakkoord. Volgens de initiatiefnemers is het daarom nu hét moment om samen met bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners en wetenschappers dit grootschalige programma op te starten met als doel de noodzakelijke stedelijke transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen.

Website Stedelijke Transformatie

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top