Private sector aanjager groei architectenbranche

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is de voornaamste aanjager van deze groei in de architectenbranche. De investeringen in scholen, gezondheidszorg, sport en recreatie vertoonden echter een afname. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2017 en Conjunctuurmeting najaar 2018. De BNA roept overheden daarom op zich weer actiever op te stellen als opdrachtgever en regisseur bij maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Overheden aan zet
BNA-directeur Fred Schoorl: “De grote behoefte aan woningen en kantoren zorgt voor groei bij architectenbureaus. Met het oog op de dalende publieke omzet en het belang van ruimtelijke kwaliteit bij opgaven als genoeg betaalbare woonruimte, klimaatadaptatie en energietransitie, roept de BNA het Rijk, provincies en lokale overheden op zich weer actiever op te stellen als opdrachtgever en regisseur. Er is nu regelmatig sprake van onnodige vertraging ten aanzien van bestemmingsplannen en de vergunningverlening. Een sterke markt vraagt om een sterke overheid als hoeder en aanjager van het ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de openbare ruimte en publieke gebouwen.”

Groei omzet en werkgelegenheid
De totale brancheomzet groeide in 2017 met 6.6% naar ongeveer € 996 miljoen. De branche biedt werk aan ongeveer 11.300 mensen. Zij zijn minder vaak parttime gaan werken, wat erop duidt dat de beschikbare capaciteit bij bureaus beter wordt benut en architecten weer vaker in voltijd werken.

Private groei bij publieke krimp
Vooral de omzet uit woningen en kantoren is gestegen. Particulieren blijven de belangrijkste opdrachtgevers. Het bedrijfsleven komt op een tweede plaats. Ook het omzetaandeel van corporaties, projectontwikkelaars en particulieren nam toe. De omzet vanuit de overheid en de gezondheidszorg liet een daling zien.

Krappere arbeidsmarkt
De personeelskosten bij bureaus zijn toegenomen. Er is een opvallende groei te zien in het aandeel inhuurkrachten bij bureaus. Dit aandeel steeg in 2017 van 7% naar 14%. Redenen hiervoor zijn de noodzakelijke flexibiliteit bij projecten, de krapte op de arbeidsmarkt en het toegenomen aantal zzp-architecten. Deze ontwikkelingen leiden tot een stijging het gemiddelde honorarium van bureaus door opdrachtgevers.

Verwachtingen voor 2019
Voor het vierde kwartaal van 2018 zijn de prognoses van bureaus behoudend. Voor 2019 is hun verwachting relatief optimistisch. Een aanzienlijk aandeel van de bureaus verwacht een omzetstijging en een groei van aantal nieuwe opdrachten. Belemmeringen die zij daarbij ervaren zijn vooral de stijging van de bouwkosten, trage besluitvorming en een tekort aan medewerkers.

Website BNA

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top