Plannen ondertekend  voor vervangende dienstverlening DataLand

Plannen ondertekend  voor vervangende dienstverlening DataLand

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en DataLand hebben de plannen ondertekend waarmee uitvoering wordt gegeven aan vervangende dienstverlening voor de klanten van DataLand.

Met deze ondertekening is er vastgelegd op welke wijze de vervangende dienstverlening de komende jaren wordt ingevuld.

De informatiestromen van geo- en objectgegevens van en naar gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen de komende jaren in snel tempo veranderen. Het inspelen op de grootschalige ontwikkelingen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de doorontwikkeling naar een geïntegreerde objectenregistratie en de opkomst van Common Ground vergen aanzienlijke inspanningen.

Deze ontwikkelingen zijn voor DataLand reden geweest om zijn knooppuntfunctie in de uitwisseling van gegevens en zijn toekomst te onderzoeken.  Gemeenten zullen naar verwachting op termijn een andere informatievoorziening gaan inrichten die meer gebaseerd is op het principe om data rechtstreeks op te halen bij landelijke bronnen in plaats van de inrichting van een eigen gegevensmagazijn voor basisregistraties in combinatie met een complex bijhoudingsproces.

Om te kunnen blijven anticiperen op de genoemde ontwikkelingen en de dienstverlening te continueren, is DataLand met het Kadaster en VNG een traject ingegaan voor verdere samenwerking. Als uitvoeringsorganisaties binnen het geo-domein en gezien de centrale positie van het Kadaster en VNG, is voor alle partijen een intensieve samenwerking voor vervangende dienstverlening een logische stap.

Het Kadaster zal vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie knooppunt (KNOOP), vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages. Deze plannen worden in delen gerealiseerd en lopen door tot eind 2021 waarna de dienstverlening volledig is overgenomen door het Kadaster.

De VNG zal het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en opleidingen inbedden in de structuren van de VNG.  Het secretariaat van het GGB wordt vanaf 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie uitgevoerd. 

Website DataLand

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top