Personeelsschaarste op gebied van geo-ICT nog actueel

Personeelsschaarste op gebied van geo-ICT nog actueel

Werkgevers moeten actief op zoek naar werknemers

Het zal niemand ontgaan dat er momenteel een fors tekort is aan geo-ICT’ers. Studenten worden vanuit de schoolbanken ingelijfd door werkgevers en de afgestudeerden die niet meteen bij hun stageplek aan de slag kunnen, hebben in no-time een baan na het behalen van hun diploma. Wat moeten bedrijven doen om hun geo-ICT-vacatures gevuld te krijgen?

Door de redactie

UWV maakt ieder jaar een overzicht van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures. Daarmee wordt zichtbaar welke beroepen goede kansen bieden op werk en waar het zinvol is te investeren in scholing van bijvoorbeeld werkzoekenden. Bij het bepalen van kansrijke en minder kansrijke beroepen is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden en is de invloed van de coronacrisis pas in tweede instantie meegenomen. Bovendien lijkt de coronacrisis van tijdelijke aard en blijkt dat de beroepen met moeilijk vervulbare vacatures in december 2020 ook al het jaar daarvoor die status hadden. Het gaat dan ook om specifieke beroepen waarvoor doorgaans een langdurige opleiding noodzakelijk is, vaak op hbo-niveau of hoger.

Een goed voorbeeld van een dergelijk beroep is dat van geo-ICT’er, en het feit dat er veel vraag is naar dergelijke werknemers wordt beaamd door Ruud Groothuis, uitgever bij CMedia en in die hoedanigheid betrokken bij vacaturesite GISjobs. “Het is opmerkelijk hoe de vraag naar goed geschoold personeel eigenlijk onverminderd blijft aanhouden. Met onze site brengen we vraag en aanbod van vacatures van BIM- en GIS (geo-ICT)-professionals bij elkaar en daarbij zien we dat met name de werkgevers momenteel heel veel behoefte hebben aan een dergelijk platform. Jobboards bieden in het algemeen als voordeel dat ze veel meer bereik bieden dan alleen een vacature op een eigen website en met deze personeelsschaarste is het voor werkgevers belangrijker dan ooit dat ze buiten hun eigen netwerk kijken. Uiteraard bieden we daar ook ondersteuning voor aan, bijvoorbeeld door de vacature-alertmails die we sturen naar onze database. Zo wordt een vacature verspreid onder de relevante doelgroep en niet gezien door willekeurige passanten.”

Ruud Groothuis, uitgever bij CMedia: “Het is duidelijk dat in de huidige markt de werkgevers zeer actief op zoek moeten naar nieuwe mensen.”

Nieuwe branches
De grote vraag naar geo-ICT’ers is volgens Groothuis het gevolg van een aantal zaken. “Om te beginnen ontwikkelt het vakgebied zich momenteel heel snel en daarmee is er veel ruimte voor nieuwe mensen die taken oppakken die voorheen nog niet hoefden te worden uitgevoerd. Daarnaast is er ook steeds meer behoefte aan personeel met een geo-ICT-achtergrond in branches die daar niet traditioneel om bekend staan. Dat het Kadaster mensen nodig heeft met een geo-ICT-opleiding zal niemand verbazen, maar ook in de finance, automotive, chemie en detailhandel is er vraag naar personeel dat met geografische data om kan gaan. Tenslotte is het ook nog eens zo dat het niet makkelijk is om zomaar over te stappen naar de geo-ICT.

Misschien dat algemeen opgeleide IT’ers nog het makkelijkst om te scholen zijn, maar daar is nu ook niet bepaald een overschot van, zo blijkt uit de cijfers.”
Met zijn laatste opmerking refereert Groothuis aan het UWV-rapport over kansrijke beroepen, waarin vermeld staat dat de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen al sinds halverwege 2017 als ‘zeer krap’ te typeren is en dat ook hiervoor geldt dat het niet alleen de ICT-bedrijven zelf zijn die maar lastig personeel kunnen vinden, maar ook andere partijen, zoals banken, de overheid en online-winkels. Bovendien heeft de coronacrisis het tekort aan ICT-ers alleen maar erger gemaakt, omdat er door de toename van het thuiswerken op dit moment extra vraag is naar professionals met kennis van cloud-toepassingen en naar security specialisten.

Actief op zoek
Met de blijvende vraag naar geo-ICT´ers blijft de rol van vacaturesites voor deze doelgroep nog steeds relevant, zo stelt Groothuis: “Vacaturesites zijn nog steeds het meest gebruikte middel om een baan te zoeken en de populariteit blijft toenemen. Uit een onderzoek van Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, het AGO, in 2019 bleek dat in dat jaar 61 procent van de Nederlandse beroepsbevolking een vacaturesite gebruikte ten opzichte van 48 procent een jaar eerder. Daarnaast wordt er ook steeds meer gezocht via social media en zorgen mensen steeds vaker dat ze online zichtbaar zijn voor werkgevers en bureaus.”

De trends op de arbeidsmarkt pleiten dus voor de inzet van vacaturesites in het algemeen.

Volgens Groothuis is de inzet van gespecialiseerde sites met name nuttig in sectoren waar de personeelsschaarste het hoogst is, zoals de geo-ICT. “Het is duidelijk dat in de huidige markt de werkgevers actief op zoek moeten naar nieuwe mensen en daarbij dus op plekken aanwezig moeten zijn waar de kans het grootst is dat een potentiële werknemer tegen een vacature aanloopt, ook als hij of zij niet echt op zoek is. Om dat soort toevallige confrontaties te bevorderen, werken we als gisjobs.nl bijvoorbeeld actief samen met BIGnieuws: de vacatures verschijnen in de nieuwsbrieven van het blad en staan ook op de bijbehorende websites. Daarnaast promoot BIGnieuws de vacatures via Facebook en Twitter. Zo kan een geo-ICT’er die niet per se op zoek is naar een nieuwe baan, toch in aanraking komen met de vacature.”

Tips voor werkgevers
Op korte termijn valt het dus niet te verwachten dat de schaarste aan geo-ICT’ers zomaar zal zijn verdwenen. “De benodigde scholing is te uitgebreid voor een snelle reparatie en de cijfers wijzen erop dat de arbeidsmarkt de coronadip aan het verslaan is met een afnemende algehele werkloosheid en een toenemend aantal vacatures. Mijn belangrijkste tip voor werkgevers die op zoek zijn naar een geo-ICT’er is dan ook, natuurlijk naast de aanbeveling om onze site te gebruiken, dat ze hun vacature zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dat hoeft niet per se een hoger loon te betekenen, maar kan ook door de invulling van een vacature te personaliseren, zodat deze maximaal aansluit bij de wensen van de werknemer. Tenslotte is het natuurlijk belangrijk dat er genoeg nieuwe mensen worden opgeleid tot geo-ICT’er en in dat opzicht ligt er eigenlijk de opdracht voor alle werkgevers om het vak te promoten en duidelijk te maken aan studenten dat geo-ICT interessant en leuk is.”

Website GISjobs

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top