Overzicht standaardisatieproces BRO

Overzicht standaardisatieproces BRO

Onlangs verscheen een actueel overzicht met betrekking tot het standaardisatieproces van de Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Dit overzicht verscheen in een speciale nieuwsbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De standaardisatie betreft onder meer het definiëren van de gegevensinhoud (catalogi) en de technische berichten. De standaarden voor tranche 1 zijn in 2017 vastgesteld, inmiddels is tranche 2 ongeveer een half jaar in de maak.


Het standaardisatieproces van de BRO
Afronding tranche 1
Het definiëren van de registratieobjecten van de BRO wordt in vier tranches uitgevoerd. Tranche 1 is in 2017 afgesloten met het vaststellen van de eerste 4 BRO-catalogi: Geotechnisch sondeeronderzoek; Grondwatermonitoringput; Booronderzoek – deelcatalogus voor bodemkundig boormonsterbeschrijving; Mijnbouwwetvergunning.

Aanpak tranche 2
Halverwege 2017 is gestart met tranche 2. Hierbij wordt een Agile-aanpak gevolgd om met een efficiëntere werkwijze een versnelling in de standaardisatie te realiseren. In afgebakende sprints van zes weken werken specificatieteams aan het definiëren van registratieobjecten en bijbehorende technische documenten. In deze teams werken data- en informatieanalisten van TNO en Geonovum dagelijks samen met externe materiedeskundigen uit de werkvelden.

Programmabureau
Het programmabureau stuurt de standaardisatie aan en levert dan ook de producteigenaar– een rol die ingevuld wordt door Marcel Reuvers van Geonovum. De experts uit het werkveld die in dit gedeelte meewerken zijn geselecteerd door het programmabureau, uit het aanbod dat is binnengekomen na een oproep voor materiedeskundigen in mei 2017. De stakeholders worden betrokken in fysieke meetings en in de mogelijkheid om online input te geven. De gegevensspecificaties worden online gezet zodat een continue consultatie ontstaat.

De eerste resultaten
In juni 2017 is gestart met het Grondwatersamenstellingsonderzoek en het Geotechnisch onderzoek als onderdeel van Booronderzoek. In oktober is het maken van een standaard voor Grondwatermonitoringnet gestart. De eerste ervaringen zijn positief, zodanig dat deze werkwijze wordt voortgezet in de volgende tranches.

Nieuws Grondwaterdomein

Afgelopen jaar is de standaardisatie van de grondwatermonitoringput afgerond en vastgelegd in de catalogus. In tranche 2 volgen de andere objecten die belangrijk zijn voor de grondwatermonitoring. Vanaf de zomer wordt er gewerkt aan het grondwatersamenstellingsonderzoek; in oktober is een start gemaakt met het definiëren van het bijbehorende monitoringnet. Grondwaterstanden en syntheses volgen op een later moment.

Grondwatersamenstellingsonderzoek
Grondwatersamenstellingsonderzoek omvat de resultaten van laboratorium- en veldonderzoek van een of meer grondwatermonsters die op een bepaald moment uit een bepaald meetpunt zijn genomen. De materiedeskundigen van KWR, Deltares en RoyalHaskoningDHV hebben zich, samen met de informatieanalisten van het ministerie in eerste instantie gericht op de gegevens van grootschalige monitoringnetten die door bestuursorganen zijn ingesteld om de kwaliteit van het grondwater te monitoren. Denk hierbij aan de meetnetten van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG), en Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG).
In de totstandkoming van de gegevensinhoud van het grondwatersamenstellingsonderzoek is ook overleg geweest met een aantal laboratoria die veel ervaring hebben in het analyseren van grondwatermonsters. Dit heeft geleid tot inhoudelijke input maar ook tot de conclusie dat het Registratieobject grondwatersamenstellingsonderzoek feitelijk ontstaat door aparte gegevens leveringen vanuit de veldwerkbureaus en laboratoria.

Op 29 januari 2018 worden de eerste resultaten gedeeld. De hoop leeft dat bronhouders, veldwerkbureaus, laboratoria, data- en softwareleveranciers of andere stakeholders die geïnformeerd willen worden of feedback willen geven voor grondwatersamenstellingsonderzoek bij deze sessie aanwezig zullen zijn.

Website Basisregistratie Ondergrond

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top