Ordina bouwt nieuwe Aquo Tools

Ordina bouwt nieuwe Aquo Tools

Het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkelt op dit moment de nieuwe Aquo Tools. 

Daarmee wordt de Aquo DS en de Aquo LOC vervangen door één toegankelijke website. Ook wordt de mogelijkheid geopend om domeinwaarden te koppelen aan begrippen uit het woordenboek. Het geheel moet het beheer vereenvoudigen. Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water ‘efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders’ en deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden.

Ordina bouwt met open source Linked Data Theatre
Gekozen is voor Linked Data Theatre. Ordina voert deze opdracht uit voor het IHW en bouwt op dit moment bijvoorbeeld de Aquo webservices in. Linked Data Theatre is als open source beschikbaar en wordt ook gebruikt voor de Stelselcatalogus van de Omgevingswet.Met een linkeddata-woordenboek is straks door te verwijzen naar andere woordenboeken (zoals het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Met de Aquo-update december 2018 stapt het IHW van de bestaande Aquo-systemen over naar de nieuwe.

Eén geïntegreerde applicatie voor Aquo
De Aquo-domeintabellen en het woordenboek Aquo-lex komen in de nieuwe Aquo Tools in één systeem. Daardoor wordt het zoeken eenvoudiger. Er is één zoekveld waarmee u in de domeintabellen, het woordenboek en de categorieën kunt zoeken. Bijvoorbeeld: een zoekopdracht op’gemaal’ geeft een lijstje van begrippen en een domeintabel (Waterketenfunctienaam). Er zijn koppelingen tussen de domeintabellen en het woordenboek gemaakt. Vanuit een domeinwaarde kan direct verwezen worden naar een bijbehorend begrip in het woordenboek en omgekeerd. Bijvoorbeeld: de domeinwaarden in de tabel’bemonsteringsapparaat’ verwijzen naar de begrippen uit het woordenboek. 

Verwijzingen
In de nieuwe Aquo Tools wordt ook verwezen naar andere standaarden. Bijvoorbeeld: het begrip ’gemaal’ verwijst ook naar het begrip ‘gemaal’ in het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Met linked data kunnen deze verwijzingen eenvoudig aan begrippen in de Aquo-standaard worden toegevoegd. Ook in de nieuwe omgeving zijn webservices voorzien. Hiermee kunt u domeintabellen automatisch binnenhalen met een eigen systeem. Hiervoor komen een SOAP-domeintabellenservice en een API beschikbaar.

Overgang van oud naar nieuw
De komende maanden zijn de bestaande Aquo-domeintabellen en Aquo-lex nog leidend binnen de Aquo-standaard. Let op: de nieuwe Aquo Tools kunnen gedurende deze periode achterlopen voor wat betreft  aanpassingen in domeinwaarden en begrippen. Met de Aquo update 2018-12 gaat het IHW over op de nieuwe Aquo Tools. 

Website Aquo | Domeintabellen

Website Aquo | Begrippen

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top