Optimalisatie van IMGeo

Optimalisatie van IMGeo

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT-transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo.

Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die standaardiseringsorgaan Geonovum komende periode oppakt en uitwerkt met betrokkenen. Het wordt tijd om te werken aan de optimalisatie van het IMGeo. In de periode mei tot en met juli 2017 bundelt Geonovum alle via de helpdesk IMGeo ontvangen wijzigingsvoorstellen, worden de uniformiteitsissues bij SVB-BGT verzameld en wordt dit alles besproken in thematische werkgroepen. In deze werkgroepen verkent Geonovum met bronhouders en gebruikers welke wijzigingsverzoeken wel of niet kunnen worden doorgevoerd in de nieuwe versie van de standaarden en formuleren we voorstellen voor oplossingsrichtingen.

Meedoen?

De thema’s voor de werksessies in de voorbereiding op de nieuwe versie van IMGeo zijn bekend. Geonovum nodigt bronhouders en vooral ook gebruikers van harte uit om de nieuwe versie van IMGeo samen vorm te geven. Aanmelden kan door een email te sturen aan de helpdesk IMGeo (imgeo@geonovum.nl) Per werksessie is er plaats voor vijftien tot twintig personen. Gestreefd wordt naar een goede verdeling tussen verschillende typen bronhouders en gebruikers.

 • Donderdag 11 mei       13.00-16.00uur   Wegen
  (o.a. toekenning functies, afbakening inritten en extra classificaties fysiekvoorkomen)
 • Donderdag 18 mei     13.00-16.00uur   Visualisatie
  (o.a. verbetersuggesties voor de BGT|IMGeo visualisatieregels)
 • Donderdag 1 juni       13.00-16.00uur     Inrichtingselementen
  (o.a. meerdere geometrietypen, koppeling BOR en IMGeo)
 • Donderdag 8 juni       13.00-16.00uur     Terreindelen en ondersteunende wegdelen
  (o.a. bermen vs begroeidterreindeel, extra classificaties)
 • Donderdag 15 juni     13.00-16.00uur    Water
  (o.a. definities en afbakening oever/slootkant en gemalen, fysiekvoorkomen ondersteunende waterdelen)
 • Donderdag 22 juni     13.00-16.00uur    Panden
  (o.a. panden en panddelen, nummeraanduidingsreeksen, effecten BAG 2.0)
 • Donderdag 29 juni     13.00-16.00uur    Overige Bouwwerken
  (o.a. definities en minimale afmetingen overkapping vs luifel, extra classificaties m.b.t. woonboten, woonwagens, kleine windmolens e.d.)
 • Donderdag 6 juli         13.00-16.00uur       reserve

Website Geonovum

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top