Oprichting van Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)

Oprichting van Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC)

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4 TUBouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, Uneto-VNI en Bouwend Nederland hebben op 6 juni een intentieverklaring getekend voor de oprichting van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC).

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de bouw- en technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren.

Kwartiermakers

Om de kennisprogramma’s tot stand te brengen en uit te voeren, gaan partijen samenwerken in het BTIC. Twee kwartiermakers, Peter Paul van ’t Veen van TNO en Henk Visscher van het samenwerkingsverband 4TU.Bouw, gaan met de partners nader vorm geven aan het BTIC.
Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met TKI’s lange termijn PPS-programma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen.

Herkenbaar en krachtig

De innovatieve inspanningen van het BTIC zullen gericht zijn op concrete wensen voor korte en lange termijn vanuit de overheden, bouwondernemingen, installateurs en hun toeleveranciers. Met de vorming van het BTIC wordt de bouw- en technieksector verbonden aan het topsectorenbeleid en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.

Website Uneto-VNI

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top