OpenTopo-kaarten hulpdiensten Fysieke Veiligheid nu op PDOK

OpenTopo-kaarten hulpdiensten Fysieke Veiligheid nu op PDOK

Per 16 augustus zijn bij PDOK nu ook de OpenTopo-kaarten van de hulpdiensten Fysieke Veiligheid beschikbaar. OpenTopo is een gedetailleerd topografisch kaartbeeld van Nederland. OpenTopo is samengesteld uit open databronnen, waaronder de TOP10NL (Basisregistratie Topografie), de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de OpenStreetMap (OSM) en de Provinciale Risicokaart.

Op hoge zoomniveaus hanteert OpenTopo de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV-BGT) als bron. OpenTopo kent een achtergrondvariant en een “voorgrond” variant. De kaart is door Jan-Willem van Aalst ontwikkeld voor de hulpdiensten in fysieke veiligheid, verenigd in de 25 veiligheidsregio’s. Voor de hulpdiensten staat ‘actualiteit’ bovenaan. De gekozen combinatie van open databronnen biedt een hoge actualiteit, met speciale aandacht voor aspecten van externe veiligheid (risico’s) in het terrein. OpenTopo wordt 5x per jaar bijgewerkt, conform de publicatiecyclus van TOP10NL.

De hulpdiensten gebruiken OpenTopo-kaarten van risicobeheersing tot incidentbeheersing en rampenbestrijding; onder meer in het Landelijk Crisismanagement Systeem LCMS. Het Veiligheidsberaad (de OOV– sectorkoepel van 25 regioburgemeesters) heeft besloten om het OpenTopo-kaartbeeld voor algemeen gebruik ter beschikking te stellen op PDOK. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert dit namens het Veiligheidsberaad uit. De Stichting Overleg Gebruikers Topografie (OGT) is co-sponsor van deze kaartpublicatie. Zij zien OpenTopo als een ‘best practice’ van het combineren van locatiegebaseerde basisregistraties, bruikbaar voor burgers, overheden en bedrijven. Gemeenten gebruiken OpenTopo bijvoorbeeld steeds vaker voor visievorming in ruimtelijke ordening en het ontwerp van bestemmingsplannen. Daarmee krijgt het aspect externe veiligheid ook bij ruimtelijke planvorming meer aandacht.

De OpenTopo-achtergrondkaart is te vinden in de PDOK-viewer onder het menu “Achtergrond”. De volledige OpenTopo-kaart is te vinden in de PDOK-viewer onder het menu ‘Publieke PDOK services’.

Website PDOK

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top