Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal in groeiende stadswijken

Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal in groeiende stadswijken

Het is voor een stad mogelijk om het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte te verdubbelen, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid verbeteren.

 

 

In de stadsontwikkeling moet dan wel focus liggen op kwalitatieve openbare ruimtes, in combinatie met de juiste klimaat-adaptatiemaatregelen. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in haar nieuwste Urban Insight rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’.

De Zweedse schrijvers van het rapport schetsen de ontwikkeling van klimaatbestendige steden in de komende 30 jaar, waarbij ze concrete maatregelen voorstellen in de scenario’s van extreme regenval en extreme hitte. De openbare ruimte in de wijk speelt in beide scenario’s een belangrijke rol.

Rutger Wijngaarden, stedenbouwkundige bij Sweco Nederland, licht het rapport toe: ‘Openbare ruimtes zoals stadsparken worden tijdens Covid-19 meer gewaardeerd dan ooit tevoren. Wij zien dat kwalitatief goed ingerichte en goed toegankelijke openbare ruimtes, de behoefte van mensen aan eigen buitenruimte in de stad met 20% kan verminderen. Tegelijk zijn deze openbare ruimtes van grote waarde om oplossingen te bieden bij de klimaatuitdagingen waar steden mee te maken hebben zoals hitte, droogte en de hevige regenval van afgelopen weekend.’

Inzichten in de praktijk: Klimaatbestendig Nijmegen
Hoe werken de internationale inzichten uit ons rapport in de Nederlandse praktijk? We namen een kijkje in Nijmegen, waar op verschillende plekken de openbare ruimte in dichtbebouwde wijken aantrekkelijk en klimaatbestendig is gemaakt.

Urban Insight
Het rapport ‘Neighbourhoods of tomorrow, designing for climate resilience in dense urban areas’ is het tweede in een reeks internationale Urban Insight-rapporten van Sweco over het onderwerp Climate Action. In het rapport belichten onze experts specifieke gegevens, feiten en wetenschap die nodig zijn om veilige, veerkrachtige toekomstige stedelijke omgevingen te plannen en te ontwerpen. Urban Insight is het 10-jarige internationale kennisprogramma van Sweco gericht op de uitdagingen in de stad van de toekomst. Samen met klanten, partners en de samenleving ontwikkelen én delen we data en feiten over ontwikkelingen in Europese steden, vanuit het perspectief van haar bewoners.

Website Sweco

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top