Open data, hoe nu verder?

Open data, hoe nu verder?

Vijf jaar PDOK

Op 28 juni vierde Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) samen met 150 aanwezigen haar vijfjarig bestaan. Wat is de toon en de boodschap van dit overheidsinitiatief voor open data?

Door Remco Takken

 

Friso Penninga (Geonovum) en Noud Hooyman (ministerie van Binnenlandse Zaken) blikten terug én keken vooruit tijdens het PDOK-lustrum.
Friso Penninga (Geonovum) en Noud Hooyman (ministerie van Binnenlandse Zaken) blikten terug én keken vooruit tijdens het PDOK-lustrum.

In het Oude Magazijn in Amersfoort presenteerde dagvoorzitter Noud Hooyman, hoofd Beleid Geo-informatie bij BZK, een PDOK hit-teller. Het realtime gebruik van de PDOK-webservices was te zien met de bijbehorende hoeveelheid data. Aan het eind van de middag ging deze teller over de 11 miljoen hits.

Interessante momenten
Directeur van Geonovum Rob van de Velde interviewde Dorine Burmanje, bestuursvoorzitter Kadaster, en Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij BZK, over wat PDOK in achterliggende jaren presteerde en welke rol het in de nabije toekomst zal (kunnen) gaan vervullen. Hier deden zich enkele interessante momenten voor. In een agnostisch aandoende sfeer werd  gesteld dat men eigenlijk geen idee had door wie, waar of wanneer nu precies die prachtige open datasets werden geraadpleegd. Dat geeft te denken. Is er dan geen reden voor dit feestje? Niet veel later liet Hans Tijl zich ontvallen dat er grenzen zijn aan de groei van het gebruik van open data. “Het is toch een beetje een vreemd idee dat er mensen schatrijk kunnen worden van onze gratis beschikbare data?” Een concretisering van die veronderstellingen kwam niet.

Beschikbaarheid van open data
Op de vraag of data die reeds door de belastingbetaler zijn afgerekend niet te allen tijde gratis moeten zijn, waarbij eventuele baten indirect via ons belastingstelsel wel weer zullen terugvloeien in de staatskas, gaf Dorine Burmanje als antwoord: “Iedereen weet dat echt grote bedrijven helemaal geen belasting betalen in Nederland en daarnaast moeten we ons niet afhankelijk maken van de politiek.” Dat impliceert dat PDOK kosten maakt voor het beheer en het beschikbaar stellen van grote dataservers die vervolgens op grote schaal worden leeggetrokken door grote internationaal opererende bedrijven (lees: Google, Apple, wellicht ook TomTom of HERE Maps). Wanneer PDOK echter serieus werk wil maken van het binnenhalen van grote betalende klanten, laten we om te beginnen zeggen: formaatje Funda, zal er hoogstwaarschijnlijk iets gedaan moeten worden aan de robuustheid van de huidige services.

Praktijkcases
Vervolgens wisselden een aantal presentaties over praktijkcases elkaar af, onder andere van PDOK-gebruiker van het eerste uur Erwin van Mierlo van het Centraal Bureau voor Statistiek, die met kennis en kunde sprak over Linked Data en de successen van het gezamenlijk optrekken van het Kadaster en het CBS.

Edward Mac Gillavry van Webmapper wees erop dat één van de vorige sprekers zonder ironie had gezegd dat ‘die afgelopen vijf jaar PDOK voelde als tien’ en dat deze daarin uiteindelijk tóch gelijk had. Immers, wie betrokken was bij het voortraject van de ontwikkelingen die zouden leiden tot het huidige PDOK, was al wat langer onderweg dan vijf jaar. In zijn presentatie wees Mac Gillavry op de zuiverende werking van openbaar beschikbare data: “Het is prima dat gemeenten en andere overheden nu ‘their own dog food’ moeten eten.”

Joop Vanderheiden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) presenteerde zich enerzijds als één van de zeldzame vertegenwoordigers van de culturele sector in een zaal vol geo-ICT’ers. Het was schitterend hoe hij aan een zaal vol beta’s en geo-ICT’ers uitlegde hoe tegelijkertijd iets wáár en níet waar kan zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn immers, als God-de-drie-eenheid, op hetzelfde moment losse entiteiten. Toch, met zachte G?

Friso Penninga van Geonovum blikte terug op geodata ‘van INSPIRE tot Smart Cities’. Ook blikte hij vooruit: “Dankzij sensoren, bijvoorbeeld voor het meten van luchtvervuiling en geluidsoverlast, bereiken we tegenwoordig een detailniveau dat we van PDOK nog niet kenden.”

Tijdens het PDOK-lustrum reikte Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij BZK, aan Dorine Burmanje een API-certificaat uit voor de wijze waarop het Kadaster Data Platform API’s vervaardigt die voldoen aan de internationale standaard.

Certificaat
Tijdens dit lustrum reikte Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij BZK, aan Dorine Burmanje een API-certificaat uit voor de wijze waarop het Kadaster Data Platform API’s vervaardigt, die ook voldoen aan de internationale standaard. Deze werkwijze wordt aan de Nederlandse overheden als standaard voorgehouden. Een mooie erkenning van het belang van deze ‘OpenAPI Specification 3.0’. Het is ook een erkenning dat het Kadaster Data Platform met het leveren van API’s conform deze standaard de juiste weg is ingeslagen.

PDOK zet deze ontwikkeling verder voort, ook in het kader van de Omgevingswet, en ook in het Kennisplatform API’s samen met de partners Geonovum, Kamer van Koophandel, VNG Realisatieen Forum Standaardisatie. Verder lanceerde Dorine Burmanje de nieuwe PDOK-website in nieuwe huisstijl. Deze is gebruiksvriendelijk voor webdevelopers, met API’s, documentatie en voorbeelden uit de PDOK-community. Steven Luitjens maakte een nieuwe PDOK-promotiefilm wereldkundig om online een en ander meer bekendheid te kunnen geven.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top