Op weg naar een roadmap voor ‘Circulaire Bouw’

Op weg naar een roadmap voor ‘Circulaire Bouw’

NEN heeft in 2017 diverse stappen gezet om de behoefte aan standaardisatie op het gebied van circulair bouwen in kaart te brengen. Momenteel worden deze bevindingen en vervolgstappen gedefinieerd in een roadmap over standaardisatie voor circulair bouwen.

Met een online behoeftenonderzoek onder stakeholders in de bouw heeft NEN in het voorjaar van 2017 de eerste stap gezet. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft NEN in samenwerking met The Green Village en het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 29 juni 2017 een workshop ‘Circulair Bouwen’ georganiseerd. De belangrijkste aanknopingspunten vanuit deze workshop zijn in het najaar verder uitgewerkt. In september en oktober hebben een viertal ’scopingbijeenkomsten’ plaatsgevonden. De resultaten van de activiteiten zijn te vinden op www.nen.nl/circulairbouwen.

Conclusie

Uit de enquête en bijeenkomsten kan geconcludeerd worden dat er vanuit de bouwsector een sterke behoefte is aan meer eenduidigheid, transparantie en standaardisatie. Omdat circulair bouwen nog in de kinderschoenen staat, wordt het vooral gericht op het aanreiken van concrete handvatten, richtlijnen en methoden en moet de mate en vorm van standaardisatie groeien in een iteratief proces.
Deze aanpak wordt uitgewerkt in een roadmap, die qua planning aansluit bij de ambities vanuit de ‘transitie-agenda Bouw’ en die in eerste instantie de volgende focus zal hebben:

  • De ontwikkeling van een helder framework voor de kadering van circulair bouwen.
  • Standaardisatie van de systematiek achter materialenpaspoorten.
  • Een eenduidige meetmethode voor circulariteit in de bouw.
  • Uitgangspunten voor circulair opdrachtgeverschap (aanbesteden) in de bouw.
  • Methoden voor het aantonen en vastleggen van de kwaliteit van hergebruikte elementen.

De ambitie is om in het voorjaar van 2018 te starten met de eerste commissiewerkzaamheden. Meedenken en meedoen aan de commissie? Aanmelden als geïnteresseerde partij kan via mb@nen.nl.

Website NEN / Circulair bouwen

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top