Op weg naar een digitale woonomgeving

Op weg naar een digitale woonomgeving

Gemeente Eindhoven en het Kadaster ondertekenden op vrijdag 19 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst over het digitaliseren van de woonomgeving Eindhoven.

Wethouder Mary-Ann Schreurs (Innovatie en Design, Duurzaamheid en Cultuur) en Programmadirecteur Aart-Jan Klijnjan (Omgevingswet Kadaster) gaven met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst het startsein om de mogelijkheden te verkennen van de gedigitaliseerde woonomgeving. Dit komt voort uit de ‘City Deal – Naar een digitale woonomgeving’. Deze loopt tot het einde van het jaar. Partijen onderschrijven in deze deal de ambitie om een forse impuls te geven aan het digitaliseren van de woonomgeving in Nederland. De daaruit voortvloeiende gegevens worden als open data beschikbaar gesteld.

Projecten met Gemeente Eindhoven

In gezamenlijke projecten focust de Gemeente Eindhoven zich op het coördineren van inspanningen voor stedelijke open data. Denk aan het bieden van een lokaal platform voor stedelijke data van de bebouwde omgeving en de toepassingsmogelijkheden van de digitale woonomgeving. Het Kadaster richt de focus op een platform voor landelijke opslag, beheer en distributie van data van de bebouwde omgeving als open data. Ook worden de mogelijkheden van deze data in onder andere de Omgevingswet verkend. De gemeente Eindhoven heeft in het kader van haar ‘SmartSociety-strategie’ de ambitie om binnen korte tijd te komen tot een grootschalige digitalisering van de gebouwde omgeving. De gemeente Eindhoven maakt hierbij gebruik van een innovatieve technologie (WoonConnect) die door diverse ontwikkelaars en woningcorporaties wordt toegepast.

Website gemeente Eindhoven
Website Overheid.nl
Website Kadaster

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top