OOV-gebieden in kaart

OOV-gebieden in kaart

Gemeente Amsterdam heeft onlangs ‘veiligheidsrisicogebieden’ overzichtelijk in kaart gebracht en toegevoegd aan het dataportaal Amsterdam City Data.

De directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) wil gegevens over veiligheidsrisicogebieden op een goede manier ontsluiten. Op verschillende plekken in Amsterdam zijn onlangs van die veiligheidsrisicogebieden vastgesteld. Hier zijn speciale verordeningen van kracht. In deze gebieden gelden speciale regels. Denk bijvoorbeeld aan een messenverbod, een alcoholverbod of de aanwezigheid van cameratoezicht. Zo kunnen opsporingsambtenaren er preventief voertuigen en voorwerpen onderzoeken en personen fouilleren. “Deze kaarten moeten voor iedereen raadpleegbaar zijn, of je nu werkzaam bent bij OOV, een collega van het stadsdeel bent of een burger”, aldus Vanessa van Woensel van OOV.

Gebieden kenbaar gemaakt

Vanwege de speciale regels die er gelden is het van belang dat deze gebieden goed kenbaar worden gemaakt. In de verordening wordt een veiligheidsrisicogebied juridisch omschreven door een rij aan kenmerken, maar zo’n omschrijving levert geen overzichtelijk beeld op van waar ze precies liggen. Er bestond een kakafonie aan verschillende soorten kaarten, volgens de Gemeente ‘van dubieuze kwaliteit’. Reden voor OOV om de hulp van Basisinformatie in te roepen om tot een goed werkbare overzichtelijke kaart te komen. Dit project is inmiddels afgerond. De veiligheidsrisicogebieden zijn als vier verschillende kaartlagen toegevoegd aan de raadpleegomgeving van het dataportaal Amsterdam City Data: overlastgebieden algemeen, dealers, uitgaan en cameratoezicht. In de doorontwikkeling van de kaart zullen mogelijk ook nog de alcoholverbodsgebieden worden opgenomen. Doordat er met kwalitatief goede en actuele brongegevens is gewerkt (Basisregistratie Topografie, kernregistratie Gebieden) zijn ook eventuele aanpassingen gemakkelijker door te voeren.

Voor iedereen raadpleegbaar

OOV is blij met het resultaat. Vanessa van Woensel (OOV): “Als groot winstpunt is dat de kaarten op deze manier voor iedereen raadpleegbaar zijn, of je nu werkzaam bent bij OOV, een collega van het stadsdeel of een burger. Op deze manier kan men eenvoudig achterhalen welke specifieke gemeentelijke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn op een gebied. Je kan exact per locatie zien of daar mogelijk camera’s kunnen worden geplaatst en of overlast tot een verblijfsverbod of een dealerverblijfsverbod kan leiden. Hoewel deze informatie eerder ook al beschikbaar was voor burgers in gepubliceerde besluiten, is dit nu eenvoudiger en interactiever te raadplegen.” De verschillende veiligheidsrisicogebieden zijn te bekijken op City Data: data.amsterdam.nl. De kaartlagen met de gegevens zijn als volgt te vinden:

Ga naar de raadpleegomgeving van het dataportaal City Data: dit doe je door op data.amsterdam.nl op ‘data op de kaart’ te klikken. Links in het scherm verschijnt er een lijst met verschillende kaartlagen. Scroll naar beneden naar het kopje ‘Openbare orde en veiligheid’. Hieronder vind je de verschillende overlastgebieden. Wanneer je een kaartlaag aanklikt, tonen de gegevens op de kaart rechts in beeld.

Website gemeente Amsterdam | Dataportaal

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top