Oosterweelverbinding sluit de ring van Antwerpen

Oosterweelverbinding sluit de ring van Antwerpen

Sweco Nederland werkt aan snelweg en tunnels

 

Voor de Going Digital Awards, vroeger bekend onder de naam Year in Infrastructure Awards, zijn sinds 2004 meer dan vierduizend opmerkelijke infrastructuurprojecten wereldwijd genomineerd. In 2020 was Sweco Nederland finalist in de categorie Going Digital: Advancements in Roads and Highways. Bij het werk voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen maakte het bedrijf gebruik van de nieuwste digitale workflows. Het project was onderdeel van de inzet van de stad Antwerpen om haar inwoners een groenere, duurzamere stad te bieden. Sweco moest daarom samenwerken met projectstakeholders en inwoners om alle ontwerpen goed te keuren, zodat de workflows voor het delen van informatie essentieel waren. 

Door Meg Davis

Voor de Oosterweelverbinding ontwikkelde Sweco met OpenRoads Designer een eigen werkruimte. © Sweco Nederland

 

Antwerpen kampt al decennia met grote verkeersdrukte. Het Masterplan 2020 biedt de oplossing voor filevorming, geluidsoverlast en milieuverontreiniging door uitlaatgassen. Behalve tunnels, tramprojecten en fietspaden omvat het plan de aanleg van een ringweg om Antwerpen. Deze moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Aan de noordkant is de Ring Antwerpen nog niet klaar; de Schelde en de havendokken vormen hier barrières.
Daarom werkt Antwerpen aan het project Oosterweelverbinding Rechteroever. Hierin wordt de Scheldetunnel met de tunnels onder de dokken verbonden in het Oosterweelknooppunt. Een gestapelde tunnel onder het Albertkanaal met twee keer vijf rijstroken verbindt het Oosterweelknooppunt met de ringweg. Ook wordt de ringweg op de rechteroever opnieuw – en deels ondergronds – aangelegd. Sweco is deelnemer aan het complexe project en verzorgt onder meer de haalbaarheidsstudie en diverse ontwerpen en onderzoeken. Sweco Nederland kreeg de opdracht om de snelweg van 5,5 kilometer aan te leggen om de ring rond Antwerpen te sluiten.

De gestapelde tunnel is daarbij 2,5 kilometer lang. Sweco moest ook twee bovenste tunnels opnemen die vanuit het zuiden lopen en twee die vanuit het noorden lopen. Beide tunnels zullen uiteenlopen en samenvloeien op een verdiepte kruising die de snelweg verbindt met de stad en de haven van Antwerpen, met een extra tunnel die onder de Schelde wordt aangelegd om de ringweg te voltooien. Tegelijkertijd moet Sweco een bijna 5 kilometer lang overdekt gedeelte vervangen door een verdiepte snelweg, waar bovenop grote parken worden gebouwd om luchtvervuiling en geluidsoverlast te verminderen.
Het team had ook te maken met een enorme hoeveelheid te beheren gegevens. De wegenmodellen bestonden uit dertig verschillende afstemmingsbestanden met daarin 75 afstemmingen met een totale lengte van 68 kilometer. Er waren ook dertig corridorbestanden met meer dan 250 corridors en vierhonderd sjablonen. Daarnaast bevatten de bestanden 25 bewerkings- en superelevatiemodellen om de constructielijnen op te slaan.

Meerdere teams 
Om het project succesvol af te ronden moest Sweco de consistentie in het project handhaven, aangezien de vele stakeholders en parallelle processen van het project voor een constante stroom van kleine en grote ontwerpwijzigingen zorgden. Deze wijzigingen moesten snel en duidelijk met andere ontwerpteams worden gecommuniceerd. Daarom probeerde Sweco het gecompliceerde wegvakontwerp van het project in 3D te modelleren en een robuust projectsamenwerkingssysteem te gebruiken om de gegevens van het multidisciplinaire team op elkaar af te stemmen. Niet alle teamleden konden echter 3D-informatie ontvangen of leveren. Dit vroeg dan ook om een ontwerptoepassing waarmee het project nauwkeurig in 3D te modelleren zou zijn, zodat andere teamleden hun gegevens zouden kunnen visualiseren. Bovendien werden eerdere fasen van het project in een andere applicatie voltooid, dus moest Sweco de afstemmingen die in die software waren aangebracht, meenemen naar de nieuwe oplossing. Dit creëerde een extra uitdaging bij het ontwikkelen van een optimale workflow met de software.

Sweco heeft in twee jaar tijd kennisgemaakt met de mogelijkheden van OpenRoads Designer en deze toegepast in een dynamisch ontwerpproces. © Sweco Nederland

 

Bestanden delen
Sweco was al bekend met Bentley-applicaties en wist op basis van deze ervaring dat OpenRoads Designer geschikt zou zijn bij dit project. Met deze software kon een team van drie wegenontwerpers gelijktijdig aan het ontwerp werken en elkaars ontwerpen als input delen. Ze besloten daarbij om voor elke afstemming afzonderlijke modellen te gebruiken en ProjectWise in te zetten om deze te beheren, zodat ze met meerdere ontwerpers aan dezelfde secties konden werken. Sweco had echter moeite om de bestanden naar andere formaten te exporteren, aangezien niet alle disciplines Bentley-software gebruikten.Hierdoor moesten de ontwerpers de wegmodellen naar verschillende formaten en het volledige model naar een iModel exporteren, terwijl ze de manipulatie-engine van Safe Software gebruikten om de modellen in het DWG-formaat om te zetten. Alle modellen van het multidisciplinaire team werden vervolgens verzameld en geëxporteerd naar LumenRT om het maken van walkthroughs te vergemakkelijken.

Wijzingen aanpassen
Dankzij de gekozen aanpak heeft Sweco in een kortere tijd wijzigingen ontworpen, geverifieerd en geïmplementeerd. Zo hadden de drie ontwerpers voor een ontwerpwijziging slechts vier weken om tot een oplossing te komen, wat leidde tot een besparing van drie maanden aan uren. Bovendien bespaarde Sweco vier maanden door OpenRoads Designer te gebruiken om wijzigingen aan te passen aan het verzonken, gedeeltelijk overdekte knooppunt tussen de tunnels onder het Albertkanaal en de Schelde. De software hielp Sweco ook om een geschatte besparing van zeven maanden te realiseren in vergelijking met eerdere workflows. Door itemtypes in OpenRoads Designer te gebruiken, kon het team stakeholders snel inzicht geven in het project als geheel en in afzonderlijke projectonderdelen. Itemtypes werden ook gebruikt om de exportworkflow van het model te automatiseren. Ten slotte zal het project de levenskwaliteit in de omliggende wijken verbeteren en de stad weerbaar maken tegen klimaatverandering.

De digitale modellen hielpen bij het communiceren van het ontwerp aan alle stakeholders, waarbij de impact van ontwerpkeuzes vroeg in het proces werd getoond. © Sweco Nederland

Website Bentley Systems

Website Sweco

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top