Ontwikkelingen bij de Hogeschool Utrecht

Ontwikkelingen bij de Hogeschool Utrecht

Met ingang van het cursusjaar 2015/2016 heeft de Hogeschool Utrecht (HU) een reorganisatie doorgevoerd van het opleidingsprogramma voor het dagonderwijs.

Er is gekozen voor brede bacheloropleidingen, waaronder die van Built Environment. In het duale programma (studeren naast werken) worden nog geodesie en geo-ict aangeboden volgens het oude programma (gemiddeld 12 studenten per jaar).

Zorg over inbedding geodesie en geo-ict

Traditiegetrouw heeft de HU een belangrijke positie als hbo-instelling voor de opleiding van geodeten en geo-ict-ers. In de sector is de afgelopen jaren veel zorg geuit over de inbedding van geodesie en geo-ict binnen de brede bachelordagopleiding Built Environment. Mede op basis van deze geuite zorgen is door de HU de mogelijkheid geopend voor de afstudeerspecialisaties geo-ict/geodesie.

Werkgevers aan zet

De eerste groep studenten van de brede bacheloropleiding  Built Environment is nu aan het tweede jaar begonnen. Het tweede deel van het tweede jaar bestaat uit een stage. De werkgevers bij overheid en bedrijfsleven zijn nu aan zet. Hun wordt gevraagd om stageplaatsen voor de studenten beschikbaar te stellen. Met die stages kan de studenten duidelijk gemaakt worden wat werken voor geo-werkgevers betekent. Geo-werkgevers op hun beurt kunnen de studenten tijdens hun verdere studie begeleiden bij hun afstudeerspecialisaties, waaronder geo-ict/geodesie.

Website Hogeschool Utrecht Werk en Studie

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top