Ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start

Ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start

Met de selectie van tien multidisciplinaire ontwerpteams kan de ontdekkingsreis naar de stad van de toekomst beginnen. Tot eind 2018 doen de teams een intensieve ontwerpstudie op testlocaties in de vijf grote steden – twee teams per stad.

In deze ontwerpstudie wordt aan de hand van testlocaties van 1 x 1 kilometer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

Vijf ‘vensters op de stad’

Jutta Hinterleitner van BNA Onderzoek: “De teams gaan aan de hand van vijf ‘vensters op de stad’ kijken naar nieuwe manieren van stad maken. De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties. De teams die zich hebben gemeld voor deelname laten zien dat je de complexe vraagstukken waar we met z’n allen voor staan, niet alleen oplost. Naast architecten en andere ontwerpende disciplines staan ook mobiliteitsexperts, filosofen, sociologen, experts op gebied van circulariteit, data-specialisten en internet of things-experts, ecologen, kunstenaars en placemakers in de startblokken.”

ontwerpstudie

Locatie Utrecht.

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst

De belangstelling voor dit nieuwe onderzoek is groot: op de informatiebijeenkomst kwamen ruim 160 belangstellenden af. Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is blij met het onderzoek: “We hebben jullie ontwerpkracht nodig, dit is het moment om sterke visies te ontwikkelen, tastbare verbeeldingen van transities die leiden tot de stad van de toekomst.”

Uitkomsten studie begin 2019 gebundeld

Het animo geeft aan dat De stad van de toekomst een geschikt vervolg is op het in 2017 afgeronde onderzoek Snelweg X Stad, dat plaatsvond in en met Utrecht, Rotterdam en Amsterdam.
De selectiecommissie bestond uit de initiatiefnemers BNA, TU Delft, Vereniging Deltametropool, de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vijf deelnemende steden. Zij hadden de zware taak te kiezen uit 28 sterke teams. De tien geselecteerde teams krijgen de kans om op een ‘level playing field’ samen te werken met gemeenten en stakeholders rond belangrijke innovaties. Bovendien kunnen ze hun kennis over integrale processen van stadsontwikkeling verdiepen. Ter aanvulling op de visies en ontwerpen van de teams, zet een multidisciplinair team van studenten en onderzoekers van de TU Delft zich in op opgaven gericht op doorsnijdende thema’s en specifieke aspecten.
De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld in een publicatie en gedeeld tijdens een slotsymposium.

Lees meer over de tien teams en de ontwerpstudie op:

Website van BNA / De stad van de toekomst

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top