Online meewerken aan projecten Waterschap Limburg

Online meewerken aan projecten Waterschap Limburg

Waterschap Limburg heeft een nieuw online platform gelanceerd.

Op dit moment is de site ingericht met een drietal projecten. Het gaat om Gebied Kwistbeek in de gemeente Peel en Maas en de wateroverlastprojecten in Meerssen en Oirsbeek in de gemeente Schinnen. Bij deze projecten roept het waterschap de hulp in van inwoners en ondernemers om mee te denken over geschikte oplossingen of te reageren op voorstellen. Als deze werkwijze in de praktijk positief uitpakt, worden snel meerdere projecten aan de site toegevoegd.

Logische stap
Voor waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is deze online mogelijkheid een logische stap. “Het is al lang niet meer zo, dat we onze projecten tot in de puntjes voorbereiden om vervolgens tegen betrokkenen te zeggen: ‘Zo gaan we het doen.” Wanneer je de omgeving in een vroeg stadium betrekt bij de opgave die er ligt, krijg je meer draagvlak voor de uiteindelijk gekozen oplossingen. Dit doen we nu vooral door publieksbijeenkomsten te organiseren. Een online tool is daar een mooie aanvulling op. We hopen dan ook dat veel mensen hieraan gaan meedoen, want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er zelf wonen of werken?”

Water In Balans
De projecten die nu op de site staan, komen voort uit het klimaatprogramma Water in Balans. Met dit actieprogramma gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving aan de slag om knelpunten op het gebied van wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken.

Website Waterschap Limburg | Met Elkaar

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top