Onemap speelt open kaart

Onemap speelt open kaart

Map Management System van NieuwlandGeo

 

Op 4 maart 2021 presenteerde NieuwlandGeo tijdens een online bijeenkomst Onemap, de nieuwe WebGIS-software van het bedrijf. Het is de opvolger van WebGIS Publisher dat al jaren door een flinke klantengroep wordt gebruikt. Tijdens de meeting werd uit de doeken gedaan wat de achterliggende gedachte was met betrekking tot de ontwikkeling van de nieuwe software en wat de ambitie is met deze software in de toekomst.

Door Lambert-Jan Koops

Voorbeeld van een energieprestatiekaart met filtering.

Maarten van der Hoek, directeur van NieuwlandGeo, legt uit wat de motivatie is om Onemap te ontwikkelen. “Wij zien dat heel veel bedrijven en instellingen momenteel nadenken over het meer datagedreven aansturen van hun processen. Daarbij worden ze ook direct met de vraag geconfronteerd hoe ze met geodata om moeten gaan, want die spelen bij veel processen een belangrijke rol en geven een beduidend beter inzicht. Geodata zijn onmisbaar binnen hedendaagse thema’s als het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de energietransitie en assetmanagement en daarnaast zijn deze data essentieel bij de vorming van digital twins en smart cities. Het werken met geo is een voorwaarde geworden en moet dus direct in te passen zijn.”

Uitwisseling

NieuwlandGeo heeft compleet nieuwe WebGIS-software ontwikkeld die is gebaseerd op de nieuwste technieken en volledig inspeelt op de huidige vraag naar openheid, gebruik van services en brondata en onderlinge uitwisseling.
Omdat geodata door zeer uiteenlopende organisaties worden gebruikt, van aannemers en overheden tot veiligheidsregio’s en ingenieursbureaus, dient de software voor het gebruik van deze

data een heel brede doelgroep te kunnen bedienen. Gebruikers moeten eenvoudig thematische kaarten kunnen opzetten en geo-functionaliteit kunnen aanbieden aan eigen medewerkers, maar ook voor openbaar gebruik.
Onemap moet door alle soorten organisaties goed in te bedden zijn in de bestaande bedrijfsprocessen en ook goed aansluiten op andere software, zo stelt Van der Hoek. “De uitwisseling van Onemap met andere systemen hebben we gerealiseerd door te kiezen voor een open API-structuur waarmee allerlei koppelingen te maken zijn. Daarnaast hebben we door een SaaS-oplossing te realiseren, gekozen voor flexibiliteit. SaaS maakt dat er geen architectuurkeuzes gemaakt hoeven te worden door de afnemers en dat zij geen updates hoeven te installeren. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van eigen mapservices, bijvoorbeeld vanuit GeoServer of ArcGIS-Server.”
“Saas vereenvoudigt verder het updaten van de software die continu wordt doorontwikkeld. Dit versterkt de bewaking van de kwaliteit, verbetert de beveiliging en het versnelt het uitrollen ervan. Maar ook het opschalen en versterken van de performance zijn een stuk makkelijker. NieuwlandGeo werkt daarvoor met een gecertificeerde hostingsprovider waarbij de data in Nederland staan.”

Functioneel
Eric Ouwerkerk, accountmanager bij NieuwlandGeo, vertelt dat de werkwijze van WebGIS Publisher uitgangspunt is geweest voor de nieuwe ontwikkelingen van Onemap.
“De eindgebruikers van dit pakket hebben aangegeven erg tevreden te zijn over de manier waarop dat werkt, en daarom hebben we voor Onemap als basis een gelijkvormige opzet voor het functioneel beheer aangehouden. Op een aantal onderdelen hebben we het beheer echter nog efficiënter gemaakt door het te baseren op bibliotheken met herbruikbare componenten.”
Ook Ouwerkerk benadrukt dat de vereenvoudigde uitwisseling met andere systemen een belangrijk pluspunt is van Onemap.
“Om te beginnen is Onemap Common Ground-ready doordat Onemap via API-koppelingen met gegevensbronnen kan verbinden. Daarnaast kan Onemap goed samenwerken met andere applicaties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gegevens vanuit Onemap te delen met bijvoorbeeld analysesoftware en daarna de resultaten van die analyses weer in Onemap te presenteren. We hebben dit als uitgangspunt genomen, omdat Onemap op die manier goed op te nemen is in een groter geheel van softwarepakketten, waarbij elke applicatie een eigen specialistische taak kan uitvoeren. Dat is natuurlijk handig voor de eindgebruiker die hierdoor kan blijven werken met een softwaretoepassing zonder dat hij of zij moet wisselen naar een GIS. Eindgebruikers kunnen voor gespecialiseerde functies dus de combinatie met software van andere leveranciers gebruiken. Dit geeft ons verder de gelegenheid ons volledig te richten op de ontwikkeling van de kernfunctionaliteiten van Onemap; het leveren van geografische functionaliteit.”

Onemap
De naam Onemap is gekozen omdat NieuwlandGeo wil uitdrukken dat het gaat om één platform waarmee allerlei soorten kaarttoepassingen te maken zijn. Naast het opbouwen van bibliotheken voor het aanroepen van services, het ontwerpen van basiskaarten en themakaarten, het publiceren van kaarten (onder meer in een portaal), het editen van data via WFST, het gebruiken van kaartviewers op alle devices (desktop/tablet/telefoon), het inzetten voor een specifieke toepassing binnen een app, het koppelen van allerlei software en gegevensbronnen van derden (obliekfoto’s, Haal Centraal e.d.), kun je de geo-functionaliteit dus ook in andere software aanroepen. Van het opvragen van een locatie in een proces waar bij de omgevingsgegevens van belang zijn, tot het uitvoeren van een analyse in de buitenruimte of het berekenen van afstanden voor de meest efficiënte match. Het idee daarbij is dat het mogelijk is een applicatie te verrijken met GIS-functies, zonder dat die functies binnen die andere applicaties hoeven te worden ontwikkeld. Met behulp van code-embedding en API-koppelingen zijn de kaart en de geo-functionaliteit integraal op te nemen in een applicatie waarbij de informatie in de kaart uit verschillende bronnen te halen is.

Roadmap
Onemap levert een next generation Map Management System, waarbij gebruikers kaartviewers kunnen opzetten in hun eigen huisstijl of waarmee ze zonder i-frame een kaart in een webpagina kunnen plaatsen. De software ondersteunt desgewenst een met tweeweg SSL-certificaten beveiligde verbinding met kaartservers. Hierdoor kunnen organisaties op een veilige manier vanuit hun eigen netwerk OpenGIS-webservices publiceren om die te gebruiken in de Onemap SaaS-omgeving. Voor functioneel beheerders betekent dit een grote stap vooruit in efficiency omdat het niet meer nodig is interne gegevens te uploaden naar een hostingserver, en daar apart te beheren.
Dankzij de mogelijkheid om zelf API’s te koppelen aan kaartlagen is het mogelijk om externe gegevens, ook zonder geo-informatie, te koppelen aan Onemap om de extra gegevens in de kaart te presenteren. Daarbij is FME in te zetten voor het uitvoeren van analyses op geselecteerde objecten, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een eigen applicatie aan te roepen op basis van de gegevens in de kaart.

Eerste kaarten opgezet
In een bondige video-animatie is te zien hoe Onemap in elkaar zit (zie https://vimeo.com/517114915). Wat in ieder geval hetzelfde is gebleven: klanten mogen een onbeperkt aantal kaarten maken, waarbij het niet uitmaakt hoeveel mensen de kaarten gebruiken.
Er is al een groep klanten die met Onemap hun eerste kaarten en toepassingen hebben opgezet. De overige klanten van WebGIS Publisher krijgen in de komende periode de gelegenheid aan de slag te gaan met Onemap. Productowner Eric Kerkhoven zal hen daarbij ondersteunen. Tijdens de online gebruikersoverleggen worden de nieuwste ontwikkelingen getoond, zoals onlangs de inpassing van 3D. De feedback van de gebruikersgroep bepaalt vervolgens mede de roadmap voor de doorontwikkeling. NieuwlandGeo staat volop open voor hun inbreng en speelt zo met Onemap op allerlei fronten open kaart.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top