Ondiepe 3D-ondergrond in ArcGIS

Ondiepe 3D-ondergrond in ArcGIS

Het is voor ArcGIS-gebruikers eenvoudig geworden om data van de ondiepe ondergrond in 3D in een GIS te gebruiken.

TNO en Esri hebben gewerkt aan een workflow, waardoor het mogelijk is om de 3D-data (uit het DINO-loket) te laden in ArcGIS. Deze zogenoemde voxels (GeoTOP-model) worden ontsloten als NetCDF en kunnen daardoor in ArcGIS worden gebruikt. De ondergrond van bijna heel Nederland is via TNO beschikbaar.

GeoTOP

De ondergrond van bijna heel Nederland is bij TNO via het DINO-loket beschikbaar als open data. TNO heeft voor de ondiepe ondergrond het GeoTOP-model ontwikkeld. Dit bedekt het grootste deel van Nederland. De ondiepe ondergrond, de eerste 50 meter onder de oppervlakte, is hiermee gemodelleerd. Dit leidt tot een drie dimensionaal voxel-model, dat bestaat uit regelmatige 3D-volumes van 100 bij 100 meter lang en breed en een halve meter hoog.

NetCDF

Data van de ondergrond is onder meer voor bodemonderzoek heel belangrijk. Het model GeoTOP wordt ontsloten als NetCDF. Dit specifieke dataformaat wordt vooral gebruikt in geologie, maar ook in meteorologie en oceanologie gebruiken onderzoekers dit type. Het GeoTOP-model in zijn geheel bestaat uit ongeveer 300 miljoen voxels en is ruim 20GB groot. Sinds de komst van ArcGIS Pro is het mogelijk om de capaciteit van de hardware van een computer beter te benutten om zo de grote hoeveelheden data te tonen.

Specifieke tools

Om vragen te kunnen beantwoorden zijn specifieke tools beschikbaar voor het werken met de voxel-data. Deze tools zijn onderdeel van een toolkit die Esri en TNO gezamenlijk ontwikkeld hebben om snel en eenvoudig aan de slag te kunnen met GeoTOP in ArcGIS. Bijvoorbeeld om voxels verticaal te generaliseren, profielen te maken of binnen in het model de samenstelling te kunnen bekijken.

In het komende Esri Magazine wordt meer over de achtergrond van het voxel-model verteld, wat er precies mogelijk is en is een how-to beschikbaar om ook zelf aan de slag te kunnen met de workflow

Website Esri

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top