Onderweg naar duurzame slimme steden en gebouwen

Onderweg naar duurzame slimme steden en gebouwen

Science in the Age of Experience-trendevent


Steden worden de komende decennia duurzamer en slimmer, door investeringen in circulariteit en technologie. Tijdens de vierde dag van het virtuele Science in the Age of Experience-trendevent van Dassault Systèmes zijn een aantal projecten en innovaties op dit gebied gepresenteerd. Deze variëren van een wereldwijd initiatief om steden te verduurzamen en in enkele weken te bouwen modulaire ziekenhuizen, tot virtual twins en simulaties die onze leefomgeving binnen en buiten helpen te verbeteren.


Door de redactie

Virtueel Singapore bevat semantische 3D-modelleerfunctionaliteit om representaties te kunnen visualiseren van gebouwen, infrastructuur en de natuurlijke vegetatie.

Als eerste gastspreker presenteerde datastrateeg Marijana Novak de plannen van haar werkgever Circle Economy om steden te verduurzamen. Deze in Amsterdam gevestigde non-profitorganisatie heeft als missie het concept van de circulaire economie op een praktische en schaalbare wijze te implementeren in steden. Voor toekomstige duurzame steden zijn veel data over de inwoners, hun leefomgeving en alle infrastructuur nodig, om datagestuurde beslissingen mogelijk te maken. Op basis van een ‘city selfie’-scanproces kan Circle Economy zowel de bestaande situatie met betrekking tot het materialengebruik en de vervuiling, als kansen om te verduurzamen inzichtelijk maken. Die kansen ontstaan zowel door meer gebruik te maken van gerecyclede en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen, als het vastleggen van eisen daarvoor bij de aanbesteding van projecten. Circle Economy’s scanproces bestaat uit de vier fasen: socio-economische analyse, materialenstroomanalyse, circulaire strategieën en een actieplan. Volgens Novak zijn al zo’n 125 circulaire pilotprojecten in de hele wereld gestart, waaronder in Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen de voortgang van dit project volgen via Amsterdamsmartcity.com.

Virtual Singapore
Dassault Systèmes, de 3DEXPERIENCE-specialist die Science in the Age of Experience organiseert, is al enkele jaren betrokken bij het omvangrijke smart-cityproject Virtual Singapore. Het bestuur en de National Research Foundation van deze stadstaat zijn namelijk bezig een compleet 3D-model en dataplatform te ontwikkelen en te implementeren voor gebruik door alle inwoners, publieke en private organisaties en verschillende onderzoeksinstellingen. Met als doel hen in staat te stellen applicaties, concepten en services te ontwikkelen en datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken voor het oplossen van Singapore’s toekomstige uitdagingen. De gecreëerde ‘virtual twin’ van Singapore bevat onder andere semantische 3D-modelleerfunctionaliteit om gedetailleerde representaties van gebruikte materialen voor gebouwen en infrastructuur en de natuurlijke vegetatie te kunnen visualiseren. Virtual Singapore wordt gebruikt voor ‘Virtual Experimentation’, zoals het onderzoeken van de dekking van mobiele communicatienetwerken en via ‘Virtual Test-Bedding’ het simuleren van verschillende publieke services. Andere toepassingen zijn het ontwikkelen van analytische applicaties voor de stedelijke planning en bestuurlijke besluitvorming en toekomstgerichte R&D-projecten.

Duurzame modulaire ziekenhuizen
François Amman, mede-oprichter en mede-president van Aden Group, vertelde als tweede gastspreker hoe steden te verduurzamen zijn door meer modulair te gaan bouwen met deels herbruikbare materialen. Als voorbeeld daarvan vertelde hij over het tijdens de
COVID-19-crisis in het Chinese Wuhan binnen drie weken gebouwde nieuwe modulaire ziekenhuis voor infectieziekten. Deze bijzondere prestatie is mogelijk gemaakt door het stroomlijnen van alle processen en waar mogelijk de efficiency te verhogen. Aden Group heeft kort erna in samenwerking met een aantal partners de Akila Care-oplossing geïntroduceerd, om ook in andere landen vergelijkbare duurzame modulaire ziekenhuizen te gaan bouwen. Tijdens de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase maken alle betrokken partijen gebruik van een zogeheten ‘virtual twin’ van het te bouwen ziekenhuis, via Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE-platform. Is een nieuw ziekenhuis eenmaal operationeel, dan is deze digital twin te hergebruiken voor assetmanagement. Er worden namelijk ook koppelingen gemaakt met een groot deel van alle apparatuur in het ziekenhuis. Zelfs voor het schoonmaken en desinfecteren van apparatuur en ruimtes is de digital twin te benutten.

Het Leishenshan-ziekenhuis in Wuhan.

Simulaties verbeteren leefomgeving
Als laatste spreker presenteerde Jean-Paul Roux, vice president sales EMEAR van Dassault Systèmes, een aantal resultaten van simulaties voor het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in steden. Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulaties zijn zowel voor stedelijke gebieden als gebouwen te gebruiken om te onderzoeken hoe een gas of vloeistof zich door de lucht verspreidt. Voor het concertgebouw La Philharmonie de Paris is daarmee het belang van social distancing en het dragen van een mondkapje onderzocht. Daarbij werd duidelijk dat de inrichting en aerodynamische eigenschappen van dit gebouw al op een natuurlijke wijze het risico van een virusverspreiding reduceren, terwijl tevens het reduceren van de luchtventilatie daar gunstig aan bijdraagt. Ook voor een aantal Franse ziekenhuizen zijn met simulaties de mogelijke risico’s onderzocht dat een virus via de luchtcirculatie meelift naar andere ruimtes. Bij oudere gebouwen blijken verschillen in de buitentemperatuur de luchtstroom zodanig te beïnvloeden dat het ventilatiesysteem daarop moet worden aangepast. Uit alle gepresenteerde projecten is te concluderen dat simulaties in een virtuele wereld onzichtbare invloeden in de echte wereld op een waarde toevoegende wijze inzichtelijk maken.

Ander ontwerp stedelijke gebieden
De huidige COVID-19-pandemie heeft bruisende stadscentra binnen korte tijd veranderd in vrijwel verlaten gebieden met gesloten restaurants, winkels en culturele gebouwen. Hoe het normale leven straks door iedereen weer kan worden opgepakt, is nog niet duidelijk, wel dat het nodig is om stedelijke gebieden in de toekomst anders te gaan ontwerpen. Met de opgedane kennis en ervaring van het afgelopen jaar is het belangrijk beter inzichtelijk te maken hoe mensen zich door een stad bewegen en gebruikmaken van vervoermiddelen en andere publieke voorzieningen. Maar ook hoe luchtcirculatie en -vervuiling de leefomgeving beïnvloeden. De al genoemde virtual twin en simulatietechnologie kunnen daarbij helpen, door verschillende scenario’s met duizenden variabelen te analyseren en te visualiseren. Deze analyses en visualisaties ondersteunen stedenbouwkundigen en bestuurders bij het nemen van strategische beslissingen over de stadsinrichting. Als het virtual-twinstadsmodel daarna dagelijks wordt gevoed met data verzameld door sensoren die de luchtkwaliteit, verkeersbelasting en andere condities meten, wordt het een waarde toevoegende digitale kopie van de echte wereld.

Website Dassault Systèmes | Events

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top