Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5 procent gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer zwarte cijfers schrijft is daardoor verder toegenomen. De verschillen tussen bureaus en deelmarkten blijven evenwel nog groot. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2016.

BNA-directeur Fred Schoorl: “Het is goed te zien dat de betere markt zich nu ook vertaalt in de cijfers. Dat stemt positief. Tegelijkertijd was dit ook hard nodig te kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen op circulariteit, duurzaamheid en nieuwe technologische mogelijkheden. Bureaus spelen in op de nieuwe mogelijkheden, die deze bieden. Het is van belang als branche qua kennis en ervaring voorop te blijven lopen, zodat opdrachtgevers profiteren van de kwaliteit en de prestaties van het ontwerp.”

Marktontwikkelingen

De omzet afkomstig van bedrijven, projectontwikkelaars en aannemers stijgt. Particulieren en overheid blijven andere belangrijke opdrachtgevers. De woningmarkt blijft de belangrijkste deelmarkt. De groei zit vooral bij zorg, industrieel vastgoed en gemengde projecten. Architectenbureaus halen meer dan de helft van hun omzet uit projecten waarbij zij van ontwerp tot en met de esthetische begeleiding betrokken zijn. De mate van betrokkenheid verschilt sterk per project en bureau.
BNA Benchmark Jaarcijfers 2016Verdeling omzet per type opdrachtgever naar grootteklasse in 2016 (Bron: BNA Benchmark Jaarcijfers 2016/Panteia)

Gestegen tarieven en betere bedrijfsresultaten

De marge in de uurtarieven is in 2016 licht gestegen. Het aantal bureaus dat het jaar met een positief resultaat heeft afgesloten, is hierdoor verder toegenomen. Ook het gemiddelde bedrijfsresultaat is beter. Een aantal bureaus ziet echter weinig terug van het herstel. Daarbij valt op dat de omzet per fte tussen kleine en grote bureaus flink uiteen loopt, waarbij deze bij grotere bureaus tot 1,5 maal hoger ligt dan bij de kleine bureaus. Grotere bureaus werken veelal aan grootschaliger projecten dan kleinere branchegenoten. Positief is dat de gemiddelde kosten om deel te nemen aan Europese aanbestedingen met bijna 25 procent zijn gedaald.

Veranderende samenstelling bureaus

Bureaus bieden gemiddeld werk aan 4,4 fte. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Over de hele linie is er de afgelopen jaren sprake geweest van een flinke schaalverkleining van bureaus, waarbij opvalt dat vooral de grote bureaus het goed doen in het buitenland. Verder heeft er een verjonging van het personeelsbestand plaatsgevonden. Qua samenstelling bestaan bureaus steeds meer uit architecten en minder uit technisch tekenaars. Daarnaast ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.

Toename omzet en werkgelegenheid

De totale brancheomzet bedroeg in 2016 naar schatting 934 miljoen euro. De werkgelegenheid was 10.600 fte, die worden ingevuld door 11.200 mensen. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2015. Het aantal ingeschreven zzp-bureaus is de laatste jaren ongeveer verdubbeld. De geregistreerde architecten bij Bureau Architectenregister blijven nagenoeg stabiel op 10.600. Zij zijn regelmatig ook werkzaam op andere plekken dan binnen architectenbureaus.

Website BNA

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top