Omschakeling naar BIM maakt proces efficiënter

Omschakeling naar BIM maakt proces efficiënter

TimmerSelekt Doornenbal communiceert in 3D

 

De vraag vanuit de markt om een BIM-model te kunnen aanleveren, groeit, merkt ook TimmerSelekt Doornenbal. In de communicatie met de aannemer speelt het BIM-model een steeds grotere rol en daar wilde het bedrijf dan ook niet in achterblijven. Het tekenen van kozijnen gebeurt bij Doornenbal echter nog wel in 2D met behulp van het tekenprogramma Groeneveld, zodat een oplossing gezocht werd om toch de gewenste BIM-informatie te kunnen uitwisselen.

Door de redactie

Eén van de projecten die TimmerSelekt Doornenbal heeft uitgevoerd met behulp van BIM is het project Spreeuwenstraat in Nijmegen.

Sinds de oprichting in 1979 ligt bij Doornenbal de focus op innovatie en ontwikkeling. Toen eind 2013 de eerste projecten voorbijkwamen waarbij gevraagd werd om een BIM-model, was het voor het bedrijf dan ook duidelijk dat dit een ontwikkeling was waarin het mee wilde gaan. Rob Dierssen, werkvoorbereider bij Doornenbal, is één van de twee medewerkers die het gebruik van BIM heeft opgezet binnen het bedrijf. Hij vertelt over de voordelen die deze manier van werken met zich meebracht: “De omschakeling naar BIM heeft ertoe geleid dat het totale proces aanzienlijk efficiënter wordt uitgevoerd, want iedereen werkt vanuit hetzelfde model en dus met dezelfde informatie. Al in de ontwerpfase is het duidelijk of de door ons gemodelleerde onderdelen ook passen, omdat dit in het BIM-model bekeken kan worden. Zo komen we tijdens de daadwerkelijke bouw niet voor verrassingen te staan, wat bovendien de kans op faalkosten reduceert.”

Dankzij een koppeling tussen Groeneveld en Construsoft Window is het voor TimmerSelekt Doornenbal mogelijk om getekende kozijnen in te laden in een BIM-model.

Opgebouwde bibliotheek
Het uitwerken van de kozijnen gebeurt nog wel in 2D in Groeneveld, een tekenprogramma gespecialiseerd in kozijnen. De communicatie met de aannemer daarentegen verloopt aan de hand van een BIM-model. Een optie die niet tot de mogelijkheden van Groeneveld behoort en waarvoor dus een ander pakket nodig was. Gert Legemaat, Inkoop en ICT bij Doornenbal: “In de jaren dat we met Groeneveld werken, hebben we een uitgebreide bibliotheek opgebouwd met alle benodigde gegevens zoals de magazijnartikelen en orderbestellingen, maar ook de planning en facturatie. Voor het BIM-gedeelte maakten we gebruik van een andere software, maar dat bracht ons niet waar we op gehoopt hadden en dus moesten we op zoek naar een ander pakket om met de aannemer te communiceren. Vandaar dat we een softwarepakket nodig hadden dat niet alleen zou aansluiten op het pakket dat we al gebruikten, maar waarmee we ook zouden kunnen voldoen aan het gevraagde niveau van BIM.”
Op het moment dat Doornenbal op zoek was naar de ontbrekende software, was Construsoft Window nog volop in ontwikkeling. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de kozijnenbouwer en de softwareontwikkelaar bleek het echter mogelijk om tot de gewenste koppeling te komen. Een koppeling die inmiddels ook voor andere bedrijven beschikbaar is gesteld. “Tijdens het ontwikkelproces is er goed overlegd en werden onze wensen doorgevoerd, waarbij van beide kanten feedback is gegeven voor het optimaliseren van de software. Het was wat dat betreft duidelijk een voordeel dat we in de begindagen van de software zijn ingestapt”, zo stelt Legemaat.

In de praktijk
Wanneer een nieuw project start, wordt allereerst de benodigde informatie uit het aangeleverde BIM-model gehaald om dit vervolgens in Groeneveld in te laden en de kozijnen in detail uit te werken. Om het verrijkte model te kunnen delen met de aannemer worden de uitgewerkte kozijnen in Construsoft Window geladen, waaruit de IFC kan worden gepubliceerd. Dierssen: “De koppeling tussen Groeneveld en Construsoft Window maakt het voor ons mogelijk om getekende kozijnen in te laden in een BIM-model, maar ook vice versa. Indien er een BIM-model wordt aangeleverd, kunnen de tekeningen uit een XML-bestand worden ingelezen. Kozijnen hoeven hierdoor niet opnieuw handmatig ingevoerd te worden.”
“Het openen van een nieuw model en het aanmaken van een IFC-bestand is snel geregeld. Maar ook het pakket waarop Construsoft Window draait, SketchUp, werkt eenvoudig genoeg en we hadden het dan ook binnen korte tijd onder de knie. Wanneer ik een model voor de eerste keer inlaad, duurt het slechts enkele minuten totdat het geopend is. Uiteraard speelt de opdrachtgever daarbij wel een belangrijke rol, want hoe beter het model is opgebouwd, des te efficiënter wij kunnen werken.”

Spreeuwenstraat
In de praktijk ervaart TimmerSelekt Doornenbal steeds meer de voordelen van de naadloze aansluiting tussen beide pakketten. Eén van de recente projecten waarbij van alle mogelijkheden gebruik is gemaakt, is ‘Spreeuwenstraat’ in Nijmegen. Hiervoor leverde Doornenbal in opdracht van Hendriks Bouwbedrijf Oss de kozijnen op voor een complex bestaande uit 28 appartementen. “Ook bij dit project hoefden we in Construsoft Window geen enkel profiel te tekenen. Hiermee hebben we veel tijd bespaard en de kans op fouten geminimaliseerd. We konden de door ons in Groeneveld getekende profielen namelijk één-op-één overnemen. Daarnaast konden we eenvoudig de kozijnen doorlopen en indien nodig aanpassingen doorvoeren en het weer terugzetten in het BIM-model”, aldus Dierssen.

Het uitwerken van de kozijnen gebeurt nog wel in 2D, de communicatie met de aannemer in 3D.

 

Toekomst
Bij Doornenbal blijft het aantal opdrachten van aannemers die specifiek vragen om een BIM-model toenemen. Een groei waarvan ze verwachten dat deze in de nabije toekomst zeker zal doorzetten. Legemaat sluit af: “Door een BIM-model te kunnen aanleveren, bieden we een bepaalde service richting de aannemer. In 3D is immers sneller te zien waar we tegenaan kunnen lopen, nog voordat de bouw van start is gegaan. Dit draagt bij aan het milieubewuster bouwen. De bouwers krijgen immers niet te maken met materialen die onbruikbaar blijken te zijn en dus weggegooid moeten worden, omdat bijvoorbeeld de maten niet kloppen. Op het moment hebben we nog al onze informatie in Groeneveld staan, maar wellicht dat we in de toekomst voor het gehele proces de omschakeling maken naar Construsoft Window. We maken voor nu in ieder geval met veel genoegen gebruik van de koppeling.”

Website Doornenbal

Website Construsoft

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top