Omgevingswet – The Movie

Omgevingswet – The Movie

De congresfilm van ‘Omgevingswet – the Movie’ is in première gegaan!

 

Bekijk de film:

Review: Omgevingswet – The Movie

Donderdag 16 juni was dit jaar de datum voor het jaarlijkse DataLand-congres. Helemaal uitverkocht en voor het eerst georganiseerd in Fort Voordorp. Wij kijken terug op een prettig en goed verlopen congres waar alle ruimte was voor interactie, kennisdeling en natuurlijk ook netwerken. Op deze pagina vindt u een overzicht van hoofdrolspelers, de gegeven voorstellingen en natuurlijk de foto’s.

Save the date voor het DataLand-congres 2016

De uitnodiging voor het congres

De Omgevingswet en de basisregistraties stonden deze dag in de spotlight en de gemeenten kregen dit jaar voor het eerst de regie. Voordat zij aan de slag gingen, namen eerst Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van IenM en Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, kort het woord.

omgevingswet

Peter Heij

Heij benadrukte in zijn speech het belang van het op orde hebben van de basis; de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet moeten gestandaardiseerd en landelijk uniform beschikbaar zijn. Veel van deze benodigde gegevens zitten al in de basisregistraties. Een goed voorbeeld van een dergelijke landelijke basisregistratie is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tijdens zijn speech werd de allereerste live terugmelding via de module ‘Verbeter de kaart’ gedaan. Tenslotte riep Heij op om niet achterover te leunen en af te wachten, maar om aan de slag te gaan in pilots of proeftuinen.

omgevingswet

Jantine Kriens

Deze oproep sloot naadloos aan bij de woorden van Jantine Kriens. De ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet is een  omvangrijke operatie die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Er zijn nog veel openstaande vragen, maar tegelijkertijd wordt er al gewerkt aan de uitrol. Om in filmtermen te blijven; het script wordt nog geschreven, maar de camera’s draaien al. Voor gemeenten betekent de Omgevingswet ook een hele nieuwe manier van werken, waarbij data- en informatieknooppunten (zoals KNOOP) onontbeerlijk zijn. Kriens riep net als Peter Heij op om alvast met de Omgevingswet aan het werk te gaan in projecten en innovaties. Deze kunnen aangemeld worden via depilotstarter.vng.nl. Via dit kanaal kunnen veelbelovende pilots ook worden uitgerold naar andere gemeenten.

Na deze plenaire opening konden de deelnemers in een zestal verschillende voorstellingen  de regie nemen. De presentaties – indien beschikbaar –  van de verschillende partners vindt u terug bij de tab ‘voorstellingen’. Speciaal voor deze dag was Mark van de Veerdonk in de rol van eindregisseur gekropen en gaf op ludieke wijze aanwijzingen aan de deelnemers en hield ze een spiegel voor. Al deze voorstellingen, regisseurs, crew en decorstukken zijn gedurende de dag op film vastgelegd.

Website DataLand

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top