Omgevingswet in uitvoering

Omgevingswet in uitvoering

In 2019 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet integreert 26 wetten en honderden ministeriële regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Met deze grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet ligt er dus een enorme uitdaging voor de overheid! Gemeenten kunnen alvast nadenken over wat zij willen en hoe zij dat willen. Wat kan de organisatie zelf, wat is daar voor nodig en hoe werkt de regio samen? Op het inspiratieplein staan ronde tafels waar een specifiek thema centraal staat. Hier kunnen deelnemers het gesprek met elkaar aangaan over een thema (onder begeleiding van een moderator).

Programma

 • 09.00u Ontvangst met koffie en thee
 • 09.30u Opening door dagvoorzitter Marco Lurks – Coördinerend Senior
  Omgevingsrecht VNG.
  Tijdens de plenaire opening geeft Marco Lurks een overzicht van de laatste stand van zaken over de stelselherziening van het Omgevingsrecht en geeft hij inzicht op de wijze waarop de VNG gemeenten bij de implementatie ervan faciliteert.
 • 10.00u DRIELUIK best practices van de Omgevingswet bij drie gemeenten. Tijdens deze drieluik krijg je aan de hand van korte lezingen een kijkje in de keuken van andere gemeenten. Hoe werken zij nu al met de nieuwe instrumenten? Hoe gaan zij om met veranderingen? En hoe concretiseren ze plannen, doelen en ambities?
 • 11.00u Q&A onder leiding van dagvoorzitter Marco Lurks
 • 11.10u  Pauze, bezoek het inspiratieplein
 • 11.40u SESSIERONDE 1
  1.1 ERVARINGEN met het Omgevingsplan gemeente Boekel
  Spreker: Arthur Hermans – Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening & Projectleider Omgevingsplan Buitengebied – Gemeente Boekel
  Boekel is een Omgevingsplan aan het te maken. Onder de Crisis- en herstelwet en met het oog op een meer integrale afweging van ontwikkelingen, meer ruimte voor ontwikkeling en ook een beter bruikbaar en te begrijpen set van regels voor het gebied. Hiermee wil Boekel de voordelen van de aankomende Omgevingswet benutten. Maar waar loop je dan tegen aan? En wat hebben wij daaruit geleerd?
  1.2 SAMENWERKING laat de euro’s en ego’s los
  Spreker: Willemien Vreugdenhil – Wethouder & trekker Omgevingswet – Gemeente Ede
  Integraliteit is meer dan een paar vinkjes ophalen bij verschillende afdelingen, maar hoe regel je dat in je sectorale organisatie? De gemeente Ede schakelt over van regels naar doelen en ambities. Plannen moeten straks in lijn met de ambities zijn en dat komt mooi tot uiting in de proef waarbij in Wekerom alles losgelaten wordt en ontwikkelingen overgelaten worden aan de markt en de bewoners. Twee gebieden aan de randen van het dorp zijn aangewezen als woongebied en aan drie marktpartijen is gevraagd om zelf te bepalen welke woningen, op welk tijdstip, waar en in welke volgorde gerealiseerd moeten worden. Een mooi voorbeeld hoe je kunt voorsorteren op de Omgevingswet. Tijdens deze workshop legt wethouder Vreugdenhil uit dat integraal werken meer vergt dan alleen maar loslaten. Hoe werk je vanuit projecten? Wie heb je daar voor nodig? Hoe kun je dit als gemeente faciliteren? Leer tijdens deze workshop van lessen uit de praktijk.
  1.3 OMGEVINGSWET: Veranderplan op één A3-tje
  Spreker: Manon Diepenmaat – Senior Consultent – RONT Management Consultants
  Deelnemers krijgen (op basis van ervaring van de gemeente Ooststellingwerf) inzicht in de succesfactoren voor de implementatie van de omgevingswet 2019 als basis voor het opstellen van een concreet veranderplan.  Daarnaast worden zij meegenomen in de A3 methodiek als verandertool  voor het veranderplan Omgevingswet: jaarplannen met meer focus en bezieling en minder papier.
 • 12.25u LUNCHPAUZE bezoek het inspiratieplein
 • 13.15u INSPIRATIELEZING cultuurverandering bij overheidsprofessionals
  De gemeentelijke organisatie is sectoraal opgedeeld en hoe kom je dan tot een integrale visie? Daarom gaat anticiperen op de omgevingsvisie vooral over cultuurverandering. Maar hoe organiseer je zo’n grootschalig verandertraject? En welke competenties hebben ambtenaren daarvoor nodig? Kortom: Hoe ziet de overheid er in de toekomst uit?
 • 14.15u PLENAIRE LEZING Digitale stelsel Omgevingsrecht
  Spreker: Jur van der Velde – Adviseur Omgevingswet – Werkgroep Standaardisatie
  Tijdens deze sessie wordt een korte toelichting gegeven op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO biedt, gebundeld op één plek,  informatie over de fysieke leefomgeving en over de regels die gelden op een locatie. Hierdoor weten gebruikers wat zij wel en niet mogen. Overheden, burgers en bedrijven kunnen via het DSO eenvoudig informatie over de fysieke leefomgeving met elkaar uitwisselen. Naast het DSO zal een voorbeeld worden getoond van digitaal in werken in een 3d omgeving.
 • 14.45u SESSIERONDE 2
  2.1 OMGEVINGSPLAN Bussum – gemeente Gooise Meren
  Spreker: Karin Steenbakkers – projectleider Omgevingsplan Bussum – Gemeente Gooise Meren
  Bussum heeft zich in september 2013 aangemeld voor de pilot voor het maken van één grondgebieddekkend ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’- d.w.z. één Omgevingsplan voor heel Bussum in de geest van de Omgevingswet – binnen de 8e tranche van de Crisis- en herstelwet. Dit pilot-project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het optimaal raadpleegbaar maken van het plan voor alle mogelijke partijen die het plan gebruiken en het integreren van zoveel mogelijk regelingen (en daarmee het ten volle benutten van de verbrede reikwijdte ) maakt het omgevingsplan Bussum tot een bijzonder plan. Tijdens deze sessie deelt Karin Steenbakkers de ervaringen die de gemeente heeft opgedaan met betrekking tot de inhoud, reikwijdte, digitalisering en de aanschaf van de viewer. Ook deelt zij de ‘lessons learned’ en de ‘do’s en don’ts’ van het proces.
  2.2 VOORBIJ de regels van de Omgevingswet in Tilburg
  Spreker: Wim Tijssen – Programmamanager implementatie Omgevingswet – gemeente Tilburg
  Tilburg heeft al een aantal stappen gezet. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingsvisie Tilburg 2040 en het proces keten stedelijke ontwikkeling. Nu nog de andere delen van de keten van de fysieke leefomgeving. Tijdens deze workshop leert u van lessen uit de praktijk.
 • 15.30u PAUZE bezoek het inspiratieplein
 • 16.00u SESSIERONDE 3
  3.1 HET HART VAN HOLLAND: samenwerken aan een regionale omgevingsvisie
  Spreker: Jeroen Traudes – Projectleider Ongevingsvisie Hart van Holland  – gemeente Leiden
  Een omgevingsvisie opstellen is een complex proces. Een regionale omgevingsvisie mogelijk nog complexer. Samen werken aan de inhoud, een participatieproces opzetten, integraal werken in de organisatie bevorderen en zorgen voor bestuurlijk draagvlak vraagt inhoudelijke kennis, overzicht, enthousiasme en creativiteit. De workshop/presentatie geeft inzicht in dit proces en in de belangrijkste valkuilen en uitdagingen die we zijn tegengekomen. De deelnemer kan de kennis gebruiken om zijn eigen proces te helpen vormgeven en zo de eigen omgevingsvisie verder te versterken.
  3.2 Ach, zo doen we het al 20 jaar… Houding en gedrag als onmisbare schakel
  Spreker: Nico van de Laak – Senior adviseur – Tonnaer Adviseur in Omgevingsrecht
  Cultuurverandering en verandering van werkprocessen zijn wellicht nodig om het werken met de Omgevingswet en haar instrumenten effectief te maken. Werkprocessen zijn inzichtelijk te maken. Maar cultuurverandering als (containerbegrip) is al heel wat lastiger. Theoretisch zijn wij er wel uit: van buiten naar binnen, samenwerken, openstaan voor veranderingen. Maar hoe ga je daarmee om in een bestaande organisatie die al lange tijd een voor het beproefde en bewezen aanpak heeft? Dat vraagt een aparte dimensie n de cultuurverandering. Dat vraag coaching op houding en gedrag. Nico op de Laak neemt je mee naar een aantal praktijksituaties en benoemt succesfactoren maar ook valkuilen.
 • 16.45u BORREL en netwerken

Datum en tijd

De Omgevingswet In Uitvoering vindt plaats op 17 november 2016 van 9:00 uur – 17:00 uur in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

Website Omgevingswet in Uitvoering

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top