Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Vóór de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021.

Deze datum is in overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029. Meer informatie over de nieuwe planning is te vinden in de Kamerbrief van 6 oktober 2017. In deze brief wordt ook ingegaan op het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 
Zorgvuldigheid
De reden voor de herplanning is dat meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier amvb’s en één ministeriele regeling. Alles is erop gericht om de nieuwe datum van inwerkingtreding te halen. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen. De planning zal daarom elk jaar worden getoetst. Dan wordt bekeken of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.
 
 
BIT-toets
Onlangs onderging het DSO-programma de zogeheten BIT-toets. BIT staat voor Bureau ICT Toetsing. Om problemen rondom ICT-projecten binnen de overheid te voorkomen, is het Bureau ICT-Toetsing (BIT) opgericht. Het BIT is in september 2015 gestart met het toetsen van ICT-projecten. Het BIT geeft advies over de risico’s en slaagkans van een project. Het BIT voert onafhankelijk toetsen uit op ICT-projecten. Het BIT beoordeelt of ICT-projecten in de huidige opzet kans van slagen hebben of anders moeten worden ingericht. Dit doet het BIT op verzoek van de bewindspersoon die het project wil laten uitvoeren, de Tweede Kamer of uit eigen beweging. Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen.
 
 
Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top