Oesters geplaatst op 3D-geprinte riffen in Noordzee

Oesters geplaatst op 3D-geprinte riffen in Noordzee

In de Noordzee boven Schiermonnikoog zijn onlangs 3D-geprinte riffen voor platte oesters aangelegd in een dieper deel van de Noordzee.

De 3D-geprinte rifstructuren van zandsteen liggen op een diepte van twintig meter in het gebied Borkumse Stenen (twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog). Met dit initiatief willen het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling op verschillende plaatsen oesters terugbrengen in een samenwerking met Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy.

Noorse platte oesters

Op de proeflocatie zijn Noorse platte oesters geplaatst, zesduizend kilo in totaal. Vroeger kwam deze soort in grote aantallen voor in de Noordzee. Door overbevissing, ziektes en koude winters zijn er echter niet veel meer van overgebleven. Het herstel van oesterbanken moet daarin verandering brengen als hotspots voor biodiversiteit. De soortenrijkdom is inmiddels 60 procent hoger dan op de aangrenzende zanderige zeebodem. Zo leggen haaien en roggen eitjes en vinden garnalen en visjes er een schuilplaats. Bijzonder is de betrokkenheid van de visserij bij het project. Er zal vrijwillig niet meer worden gevist in het gebied met de oeverbanken.

3D-geprinte rifstructuren
Comeback van platte oester (foto: Oscar Bos / Wageningen Marine Research).

Tweede proeflocatie in windpark

Er is nog een tweede proeflocatie in het diepe deel van de Noordzee: het Gemini Windpark, dat op de grens van de Nederlandse en de Duitse Waddeneilanden ligt, vlakbij Borkumse Stenen. Hier worden duizend kilo oesters en proefkooien geplaatst. Dit is de eerste poging op de Noordzee om een oesterbank in een windmolenpark te starten. Al deze ervaringen moeten nuttige informatie opleveren voor een toekomstig project in de Voordelta, ten westen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, waaraan dezelfde partijen meedoen. Hier wordt gewerkt aan de terugkeer van platte oester- en mosselbanken. Daarbij worden eveneens 3D-geprinte rifstructuren gebruikt.

Website Wereld Natuur Fonds
Website Wageningen University & Research

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top