Normontwerp referentieklimaat voor energieprestatie gepubliceerd

Normontwerp referentieklimaat voor energieprestatie gepubliceerd

De gegevens van het referentieklimaat worden aangepast. Dit is nodig door de opwarming van de aarde, maar ook om aan te sluiten bij de nieuwe energieprestatie bepalingsmethode, NTA 8800. Het ontwerp van de norm is nu beschikbaar op de website van NEN. Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus commentaar indienen.

NEN 5060 ‘Hygrothermische eigenschappen van gebouwen – Referentieklimaatgegevens’ bevat een drietal referentiejaren: Eén jaar voor energieberekeningen en een tweetal jaren voor ontwerpdoeleinden. Het referentiejaar voor energieberekeningen is representatief voor Nederland en is bedoeld voor het buitenklimaat bij energie(prestatie)berekeningen. De referentiejaren geven waarden voor buitentemperatuur, globale zonnestraling, windsnelheid, windrichting, luchtvochtigheid en neerslag.

Iets warmer

In het concept zijn nieuwere klimaatgegevens gebruikt, namelijk de klimatologische gegevens over de periode 1996 tot en met 2015 van het KNMI-weerstation in De Bilt. Dit laat een hele lichte stijging van de temperatuur zien, met iets grotere uitschieters naar boven en naar beneden.

De normtekst is niet wezenlijk veranderd, met uitzondering van bijlage D over de omrekening van gegeven zonnestralingsgegevens naar verticale en hellende vlakken. Deze sluit nu aan op de nieuwe Europese energieprestatie normen en dus ook op NTA 8800. In relatie tot deze nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie is vastgesteld dat het effect van de nieuwe klimaatgegevens <2% is.

Het is de bedoeling dat de nieuwe uitgave van NEN 5060 gelijktijdig met NTA 8800 wordt gepubliceerd.

Commentaar indienen

Het concept van de norm met de nieuwe gegevens is beschikbaar op de NEN-website. Belanghebbenden kunnen tot 15 augustus 2018 commentaar indienen bij NEN.

Website NEN

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top