NLCS ‘verplicht’ voor overheden

NLCS ‘verplicht’ voor overheden

Pas toe of leg uit

Forum Standaardisatie heeft de Nederlandse CAD Standaard (NLCS) in juni 2018 opgenomen in de Pas-toe-of-leg-uit-lijst. Hierdoor wordt het voor overheden verplicht om de NLCS toe te passen boven het drempelbedrag van €50.000.

Door de redactie

Naast het feitelijke ontwerp zien we hier ook geo-objecten. Daar zien we gecombineerde kracht van de NLCS en IMGeo. Afbeelding © NedGraphics

Naast NLCS 4.0 is ook COINS 2.0 toegevoegd aan de Pas-toe-of-leg-uit-lijst. Daarmee staan er nu vier open BIM-standaarden op de lijst, waarvan er drie (NLCS, COINS en VISI) bij het BIM Loket in beheer zijn. IFC wordt ook door het BIM Loket vertegenwoordigd, maar wordt internationaal beheerd door buildingSMART. De NLCS is hiermee in de afgelopen elf jaar geëvolueerd van initiatief tot breed gedragen open BIM-standaard voor 2D-tekeningen. 

2007: Oprichting NLCS
Lange tijd hanteerden alle partijen in de GWW-sector eigen tekenstandaarden en kostte het veel tijd om elkaars tekeningen te begrijpen. Vaak werden tekeningen verkeerd geïnterpreteerd, wat leidde tot fouten in het ontwerp of zelfs in de uitvoering. Tekeningen werden vertaald (overgetekend) naar een eigen standaard om als basis te kunnen gebruiken voor een nieuw project. Kortom, er werd onnodig veel tijd en (belasting)geld uitgegeven. In 2007 hebben Rijkswaterstaat, de vier grote gemeenten en een aantal grote ingenieursbureaus en aannemers de handen ineen geslagen en gezamenlijk het initiatief genomen om tot een landelijke tekenstandaard te komen: de NLCS. Met meer dan twintig partijen aan tafel lijkt het haast een onmogelijke opdracht om tot een standaard te komen waar iedereen blij mee is. Nut en noodzaak zijn uitgebreid tegen het licht gehouden en hebben geleid tot een flexibele en uitgebreide open CAD-standaard: de NLCS. Vanuit de kennisinstituten hebben SBRCURnet, CROW en Stabu hun bijdrage geleverd om de NLCS te borgen in de gehele sector en wordt de NLCS ondersteund door de Bouw Informatie Raad.

De NLCS versnelt en vereenvoudigt CAD-ontwerpen door meer eenheid en structuur af te dwingen. Afbeelding: © The People Group, Optimize NLCS

2011: Invoeringsbesluit grote opdrachtgevers
Op 21 maart 2011 is door Rijkswaterstaat, Dienst Vastgoed Defensie, Gemeentewerken Rotterdam en Stadsontwikkeling Rotterdam een invoeringsbesluit ondertekend voor de inzet van de NLCS binnen hun organisaties en contracten. De publieke steun van de grote opdrachtgevers heeft ertoe geleid dat de NLCS door meer en meer partijen werd opgepakt.

2016: NLCS ondergebracht bij BIM Loket
In 2016 wordt besloten om het beheer van de NLCS onder te brengen bij het BIM Loket. Stichting BIM Loket voert samen met stakeholders in de bouw de regie over het beheer en de actualisatie van meerdere open BIM-standaarden en is aanspreekpunt op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor BIM in de bouw. Het doel is de synergie, samenhang en harmonisatie tussen de open standaarden te bewerkstelligen en aansluiting op (inter)nationale standaarden te realiseren. In 2018 voert het BIM Loket voor alle standaarden een eenduidige beheerstructuur door, conform BOMOS (Beheer en Ontwikkel Model voor Open Standaarden). Daarmee maakt NLCS deel uit van een professionele beheerorganisatie, en wordt het delen van kennis en ervaring met andere standaarden eenvoudiger. Voor de markt biedt het BIM Loket een centrale helpdesk voor vragen rond de ontwikkeling en het gebruik van open BIM-standaarden. Op het inhoudelijke vlak worden de eerste stappen in de richting van samenhang met andere BIM-standaarden gezet. Zo sluit de NLCS al grotendeels aan op de BGT en ook de samenhang met het GWSW (Stichting Rioned) en de CB-NL (BIM Loket) is in kaart gebracht. De NLCS biedt daarmee meer dan alleen een 2D CAD-standaard, maar maakt integraal deel uit van de bredere ontwikkeling van BIM.

Een NLCS-tekening van Ingenieursbureau Drechtsteden, gemaakt met InfraCAD.

2018: NLCS verplicht
De standaard is ondertussen uitgegroeid tot een bruikbare, volwassen standaard, wat het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft doen besluiten om de NLCS op te nemen als verplichte standaard bij Forum Standaardisatie. Hierdoor worden overheden verplicht om, bij civieltechnische projecten boven het drempelbedrag van €50.000, de NLCS toe te passen. Deze verplichting is wettelijk geregeld: als een organisatie ervoor kiest om een relevante open standaard met Pas-toe-of-leg-uit-verplichting niet toe te passen, mag dat alleen als zij verantwoording hierover opneemt in haar jaarverslag (‘leg uit’). Deze rapportageverplichting is opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) van het ministerie van Financiën.

NLCS en IMGeo (BGT)-informatie
Bij BIM draait alles om de informatie, vandaar dat er voor een betere ketensamenwerking hard is gewerkt aan de totstandkoming van standaarden. Het gebruik van de NLCS en IMGeo (BGT) maakt die samenwerking mogelijk. Door goede uitwisseling van gegevens tussen beide standaarden wordt het makkelijker om direct gebruik te maken van de overlap van elkaars gegevens en zo te profiteren van elkaars kennis. Om BIM te kunnen toepassen, is het van belang dat de informatie, door de uniforme structuur, kan worden hergebruikt in andere processen of programma’s (automatiseren). Voor de Nederlands BIM Levels gelden vier niveaus. De NLCS wordt beschouwd als een BIM level 1-standaard. IMGeo (BGT) standaardiseert geo-informatie op semantisch gebied en omdat het 3D-informatie kan uitwisselen, bewijst deze standaard zijn waarde als een BIM level 2-standaard.

Kosten besparen
Standaardisatie is een traag proces, maar levert uiteindelijk veel op. Dankzij de NLCS zijn tekeningen op een eenduidige gestructureerde manier opgebouwd. Dit voorkomt fouten bij het lezen en interpreteren van tekeningen en zorgt voor een efficiënte uitwisseling van tekeningen. Opdrachtnemers die voor meerdere opdrachtgevers werken hoeven nog maar met één standaard te werken, wat veel efficiency oplevert. Opdrachtgevers krijgen as-built tekeningen op een uniforme wijze aangeleverd en kunnen deze veel sneller (geautomatiseerd) verwerken naar beheersystemen. De totstandkoming van de NLCS heeft tijd, energie en doorzettingsvermogen gekost en is een knap staaltje polderen geweest. Doordat alle partijen het gezamenlijke belang voorop gesteld hebben, profiteert de gehele sector nu van besparingen dankzij een uniforme tekenstandaard.

Website BIM Loket

Website CAD Accent

Website InfraCAD

Website Cadac

Website NedInfra

Website Scanopy

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top