Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad

Nijmegen krijgt een digitale 3D-tweelingstad

In het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen werken verschillende organisaties intensief samen aan een innovatief 3D-model van de stad, om het organisatie- en veiligheidsproces rond grote evenementen zoals de Vierdaagsefeesten te optimaliseren.

 

Zo kan met crowd-simulatie voorafgaand aan het evenement een inschatting worden gemaakt van verwachte bezoekersstromen. De virtueel gesimuleerde omgeving maakt inzichtelijk waar bezoekers zich kunnen begeven en welke obstakels invloed hebben op de loopstromen. Ten tijde van het evenement worden sensoren gebruikt om de vooraf bepaalde scenario’s te toetsen aan de hand van de realiteit en waar nodig bij te sturen, om zo de veiligheid te waarborgen.

Digital Twin
De ‘digitale tweelingstad’ helpt iedereen die te maken heeft met de organisatie van een evenement, door de fysieke wereld op straat te vertalen in een 3D-evenemententerrein. Hierin zijn alle relevante eisen, voorwaarden, kaartmateriaal en data uit verschillende systemen gekoppeld. Zo kan een organisator zijn evenemententerrein realistisch inrichten in de driedimensionale interactieve kaart van de fysieke omgeving, passend in de regels voor zijn vergunningaanvraag. Een vergunningverlener kan het plan op deze manier efficiënter en beter toetsen aan eisen, omgeving en voorwaarden. Voor en tijdens het evenement kan in de tweelingstad ook gesimuleerd, gecontroleerd en gemonitord worden voor efficiënte handhaving en betere veiligheid.

Een combinatie van beschikbare datalagen die een rol spelen bij de vergunningsaanvraag en -beoordeling. Naast de traditionele kaartweergave is ook de virtuele 3D omgeving als overlay hier goed op te zien; bovendien is het ingetekende evenemententerrein op de Waalkade op deze afbeelding zichtbaar.

Fieldlab
Het Fieldlab Grootschalige Evenementen ontwikkelt de komende vijf jaar toepassingen van dit praktijkmodel voor de hele cyclus rond evenementorganisatie, van plan tot evaluatie. Als alle partijen in alle fasen over dezelfde informatie kunnen beschikken, is de kans op fouten kleiner en kan de veiligheid beter gewaarborgd worden.

Na de eerste ontwikkelingsfase, die begin 2022 naar verwachting gereed is, kan de Digital Twin gebruikt worden bij het plannen van de inrichting van de openbare ruimte, het evenemententerrein en voor de vergunningaanvraag en -beoordeling. Dit proces wordt efficiënter doordat alle eisen en beschikbare relevante data nu in één systeem inzichtelijk zijn.

 

Een vervolgfase in de ontwikkeling wordt het simuleren en monitoren van bezoekersstromen en drukte voor en tijdens het evenement, zodat beter crowdmanagement en handhaving mogelijk worden. Dit zorgt voor een betere, realistische voorbereiding voor de organisator en veiligheidsdiensten, waarbij alle partijen dezelfde data tot hun beschikking hebben, zodat zij bijvoorbeeld het evenementengebied kunnen verkennen of incidenten kunnen oefenen.

Het doel van het Fieldlab is deze digitale tweelingstad landelijk inzetbaar maken, zodat evenementorganisatoren in de toekomst in verschillende steden op dezelfde manier hun evenement kunnen plannen. Daarom is er ook veel aandacht in het proces om data en algoritmen zorgvuldig, veilig, rechtvaardig, open en controleerbaar toe te passen. 

Partners
Het Fieldlab Grootschalige Evenementen Nijmegen wordt gevormd door de Nationale Politie, gemeente Nijmegen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting DE 4DAAGSE.

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met landelijke partners zoals het Kadaster, het IFV, uCrowds, Esri Nederland, MOJO en Cyclomedia.

Website Nijmegen

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top