Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunacheck

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunacheck

Regelink Ecologie & Landschap heeft zes jaar geleden FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan. 

Met de florafaunacheck voorkomt een gemeente het steeds weer opnieuw inventariseren van kleine gebieden. Met behulp van een eenmalige grote gebieds- of gemeente dekkende inventarisatie komt via de florafaunacheck de informatie inzichtelijk beschikbaar voor beleidsmakers, initiatiefnemers en voor een breed publiek. Nieuwland Geo-Informatie houdt zich primair bezig met de ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen met een geografische component. De WebGIS Publisher- software richt zich op het online beschikbaar maken van geo-informatie. Maarten van der Hoek, directeur van Nieuwland Geo-Informatie: “In samenwerking gaan we de FloraFaunaCheck.nl vernieuwen en uitbreiden. De expertise van Regelink Ecologie & Landschap wordt ingezet voor de doorontwikkeling binnen ons generieke product WebGIS Publisher. In een Agile proces ontwikkelen we gezamenlijk de nieuwe functionaliteiten. Een wederzijdse  investering van tijd en expertise en het werken in kortcyclische sprints, betekent een intensieve samenwerking met veel afstemming. “Chris Driessen van Regelink zegt in een uitgestuurd persbericht: “De mogelijkheden voor FloraFaunaCheck.nl zijn eindeloos. We richten ons op het verbeteren van de beschikbaarheid van de benodigde informatie. De kaart speelt hierin een wezenlijke rol.  Het is mooi om dit met Nieuwland Geo-Informatie te kunnen verwezenlijken.”

Maarten van der Hoek (Nieuwland Geo-Informatie) en Chris Driessen (Regelink Ecologie & Landschap).
Maarten van der Hoek (Nieuwland Geo-Informatie) en Chris Driessen (Regelink Ecologie & Landschap).

Over FloraFaunaCheck

Op www.FloraFaunaCheck.nl is op basis van actuele verspreidingsgebieden en typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden, een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Hiervoor  worden de gegevens uit speciaal daartoe uit te voeren grootschalige inventarisaties opgenomen. Deze inventarisaties vinden bijvoorbeeld plaats op gemeenteniveau. Het bij iedere nieuwe ingreep opnieuw uitvoeren van quickscans en andere kleine onderzoeken wordt daarmee voorkomen. Ook kan met FloraFaunacheck.nl op een proactieve manier met flora en fauna worden omgegaan. Voor zowel de gemeente, als voor initiatiefnemers is dit een handig hulpmiddel voor het toetsen van omgevingsvergunningen.

Over WebGISPublisher

Met WebGIS Publisher is het mogelijk om snel en eenvoudig kaartbeelden te presenteren waarin  administratieve en historische gegevens te raadplegen zijn. De viewer is zeer eenvoudig te integreren in andere applicaties of als zelfstandige applicatie (intranet / internet GIS) inzetbaar. WebGIS Publisher is web-based en multi-device inzetbaar, waardoor deze goed is te gebruiken binnen de werkprocessen van diverse organisaties. Informatie is (near) real-time beschikbaar en tevens is het mogelijk op het kaartbeeld te muteren en te tekenen. Het toepassen van het kaartbeeld (in combinatie met beschikbare data) maakt het mogelijk de locatie component toe te voegen aan allerlei processen binnen organisaties. Informatie op de kaart geeft sterke visuele ondersteuning aan zowel medewerkers als aan burgers en bedrijven.

Website Nieuwland Geo-Informatie

Website Regeling Ecologie en Landschap

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top