Nieuwland en IntellinQ gaan samenwerkings-verband aan

Nieuwland en IntellinQ gaan samenwerkings-verband aan

Nieuwland en IntellinQ bundelen hun krachten om hun klanten een totaaloplossing aan te kunnen bieden. Door de samenwerking is het mogelijk de gehele keten van het verzamelen van diverse data tot het op eenvoudige wijze visualiseren van deze data op de kaart te verzorgen.

Er is een enorme hoeveelheid aan brondata beschikbaar: variërend van basisregistraties en landelijke voorzieningen als PDOK tot vele interne (eigen) databronnen. Daarnaast worden eveneens de verschillende big- en open data steeds beter bruikbaar. Ook zijn IoT, satellietdata en laserscanning in opkomst. Aan data dus geen gebrek. De vraag is hoe deze data kan worden verwerkt tot bruikbare informatie en kan worden toegepast in de dagelijkse werkzaamheden. In de praktijk is het vaak lastig om de benodigde data (organisatie data, BGT, BAG, WOZ, GBA, BRK, etc.) op eenduidige wijze in te passen in allerlei processen. De samenwerking tussen GeolinQ en Nieuwland moet er voor gaan zorgen dat de levering van data geïntegreerd kan plaatsvinden.

Beheren en toepassen
IntellinQ is gespecialiseerd in het beheren van gegevens en het toepassen van deze data. Daarvoor is GeolinQ ontwikkeld; software om snel en flexibel geografische gegevens te beheren, te koppelen en ontsluiten. De beheerketen van databron tot ontsluiting van gegevens wordt integraal ondersteund. Gegevens uit verschillende bronnen, variërend van eigen gegevens, externe data uit services en databases -inclusief basisregistraties- kunnen via een flexibel datamodel aan elkaar worden gekoppeld en zijn direct beschikbaar voor gebruikersgroepen.

 

samenwerkingsverband
V.l.n.r. Maarten van der Hoek (directeur Nieuwland Geo-Informatie), Boris van Luipen (directeur operations IntellinQ), Milan Uitentuis (commercieel directeur IntellinQ)

Nieuwland is gespecialiseerd in het toepassen van geo-informatie en het beschikbaar maken voor de eindgebruiker. Hiervoor is de online software WebGIS Publisher ontwikkeld. Een complete app-lijn (WebGIS App) staat gereed om werkprocessen verder te ondersteunen. De oplossingen van Nieuwland zijn eenvoudig te integreren in software oplossingen van derde partijen. Hiermee kan worden geschakeld tussen de kaart en proces.

Stroomlijnen en visualiseren
Beide oplossingen zijn webbased, flexibel, schaalbaar, open en complementair aan elkaar. Waar IntellinQ zich richt op het stroomlijnen van data, is Nieuwland gericht op het visualiseren van deze data en het toepassen van deze data binnen processen. Medewerkers van Nieuwland en IntellinQ zijn opgeleid om de productlijnen te configureren en in te zetten. Hiermee bieden beide bedrijven expertise en professionele ondersteuning op de productlijnen. De samenwerking van Nieuwland Geo-Informatie en IntellinQ staat volgens beide bedrijven garant voor de technisch correcte integratie van gegevens voor hun klanten.

samenwerkingsverband

Website Nieuwland Geo

Website IntellinQ

Website Nieuwland Geo | WebGIS Publisher

Website Nieuwland Geo | Apps & Maps

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top