Nieuwe wet basisregistratie adressen en gebouwen: op de toekomst voorbereid

Nieuwe wet basisregistratie adressen en gebouwen: op de toekomst voorbereid

De wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is aangepast.

De wijzigingen hebben effecten voor de partijen die de BAG bijhouden – alle gemeenten in Nederland – maar ook voor de gebruikers van de BAG binnen en buiten de overheid. De wijziging van de wet BAG is op 24 februari 2017 in het Staatsblad gepubliceerd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 ingaan.

Wijziging kwaliteitszorg

De belangrijkste wijziging betreft de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. Waar eerst via formele periodieke inspecties- eens per drie jaar – vooral door externe partijen werd toegezien op de kwaliteit van de BAG bij een gemeente, wordt nu de gemeente als bronhouder zelf centraal gezet in de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de registratie. De bronhouder wordt daarbij gefaciliteerd via onder andere een centraal kwaliteitsdashboard waarin de kwaliteit van de BAG strak wordt gevolgd en maandelijks gerapporteerd. Ook is er via het Kadaster een team Kwaliteitsmanagers beschikbaar die de gemeenten helpen, ondersteunen en waar nodig aanspreken op de kwaliteitsprocessen. Daarnaast zal de gemeente zich via een jaarlijkse zelfcontrole moeten verantwoorden.

Excellente kwaliteit

Een ‘excellente kwaliteit’ van de BAG is noodzakelijk voor de duizenden gebruikers van gebouw- en adresgegevens die er vanuit moeten kunnen gaan dat de basisregistratie zo compleet, accuraat en actueel mogelijk is. Die gebruikers bevinden zich bijvoorbeeld binnen de overheid, bijvoorbeeld de gemeente zelf die bewoners op adressen uit de BAG inschrijft, maar ook bij de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het CBS bijvoorbeeld. Zo gebruikt het CBS de BAG om de woningstatistieken bij te houden, en is er zeer recent een landelijke monitor van de leegstand van vastgoed ontwikkeld, waarbij de BAG de ruggengraat vormt. Gegevens uit de BAG worden ook door bedrijven en instellingen gebruikt. Zo kunnen de gegevens van de ligging van panden op de kaart gebruikt worden om het potentieel voor zonnepanelen te bepalen. In 2016 hebben de online BAG-voorzieningen zo’n 997 miljoen berichten verstrekt. De BAG is hiermee een belangrijke factor in de landelijke informatievoorziening.

Voorbereid op de toekomst

De andere belangrijke wijziging vormt de structuur van de wet- en regelgeving en onderliggende documentatie. Waar eerst veel details in de wet geregeld waren, en bij inhoudelijke ontwikkelingen de registratie dus lastig te wijzigen was, is de wet nu veel meer op hoofdlijnen beschreven. In de onderliggende regelgeving wordt vastgelegd welke gegevens verzameld worden, in welke mate deze authentiek zijn, en wat de kwaliteitseisen zijn. Hier merken de gebruikers nu over het algemeen weinig van, maar op deze manier kunnen mogelijke wijzigingen in de toekomst, bijvoorbeeld het opslaan van gebouwinformatie in 3D, makkelijker mogelijk gemaakt worden en is hiervoor geen wetswijziging meer noodzakelijk. De wijzigingen in de toekomst zullen waar mogelijk in samenhang met de andere registraties in het stelsel van basisregistraties gemaakt worden. De precieze ingangsdatum van de wijzigingen zal later bekend worden, maar zal waarschijnlijk 1 januari 2018 zijn.

Website Basisregistraties IenM
Website Kadaster | BAG
Website BAG Viewer
Website Overheid | Officiële Bekendmakingen

Beeld: ministerie IenM

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top