Nieuwe website bodemdaling veengebieden

Nieuwe website bodemdaling veengebieden

De website van het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling is in juli 2017 online gegaan.

Het kennisprogramma, dat eind vorig jaar van start ging, wil oplossingen bieden om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Het is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, kenniscentrum STOWA en het Platform Slappe Bodem, een samenwerkingsorgaan van gemeenten en waterschappen.

Projecten

Op de website worden verschillende lokale en regionale projecten rond bodemdaling gepresenteerd. Op deze manier wil het vier jaar lopende kennisprogramma de nationaal aanwezige kennis ontsluiten en delen. Het opzetten van dit kennisprogramma viel vorig jaar samen met publicatie van het rapport ‘Dalende bodems, stijgende kosten’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarin becijferde het PBL dat de kosten van bodemdaling, bijvoorbeeld onderhoud en herstel van wegen, rioleringen, kabels en leidingen, kunnen oplopen tot 5,2 miljard euro in 2050. Ook berekende het PBL dat er zeker 17 miljard euro nodig zal zijn om funderingsschade aan woningen in zowel stedelijke als landelijke gebieden te herstellen.

Website kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top