Nieuwe voorzitter Reewild presenteert Leefgebiedenkaart

Nieuwe voorzitter Reewild presenteert Leefgebiedenkaart

Voormalig Tweede-kamer lid René Leegte is gekozen tot voorzitter van Vereniging het Reewild.

Leegte zegt er zelf over in een uitgestuurd persbericht: “Ik verheug me erop om met elkaar de positie van onze vereniging verder te verbeteren en als voorzitter zie ik het als mijn belangrijke taak om de samenwerking met onze partners te versterken”.

Leefgebiedenkaart en symposium

De eerste handeling van Leegte was het presenteren van de leefgebiedenkaart Nederland. Hij presenteerde de eerste leefgebiedenkaart van Nederland aan de directies van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Dit vond plaats tijdens een symposium ter ere van het 65-jarige bestaan van de vereniging. Het gaat om het eerste concept van een kaart waarin voor heel Nederland zowel bestuurlijke grenzen als de grenzen van leefgebieden getoond worden. Duidelijk werd, dat deze grenzen elkaar bijna nooit overlappen. De vereniging pleit dan ook voor samenwerking tussen grondeigenaren en bestuurders. Samenwerking om een evenwichtig beheer plaats te laten vinden, op basis van het aantal reeën binnen hun leefgebied.

Jagers en boswachters verfijnen kaart

De komende maanden wordt, met behulp van boswachters, terreinbeherende organisaties en jagers, de kaart verder verfijnd en gecompleteerd. De leefgebiedenkaart kan dan een basis vormen voor het beheer van niet alleen het ree, maar ook van andere (zoog)dieren. In de aanstaande nieuwe wet Natuur zal dergelijk planmatige aanpak een belangrijke voorwaarde worden om ‘beheer met het geweer’ plaats te kunnen laten vinden. Verenging het Reewild is er trots op met de presentatie van deze leefgebiedenkaart een bijdrage hieraan te leveren.

reewildOver René Leegte en Vereniging het Reewild (VHR)

René Leegte is voormalig Tweede-kamer lid voor de fractie van de VVD en al sinds lange tijd begaan met een verantwoorde jacht. Hij combineert zijn functie bij Vereniging het Reewild onder andere met zijn eigen Public Affairs bureau ‘Publieke Zaken’. De VHR is belangenbehartiger van het ree: het meest talrijke wilde hoefdierensoort in Europa. Bij vraagstukken hoe de groei van de populatie samenloopt met delen van de ruimte met de mens, stelt de VHR de belangen van het ree voorop. De doelstelling van de Vereniging is het duurzaam behoud en planmatig beheer van gezonde populaties reeën in ons cultuurlandschap. Met onderzoek en publicaties tracht de vereniging een goed beheer op de juiste wijze te onderbouwen, en gesprekspartner te zijn met partijen als politiek, terrein beherende organisaties, grondgebruikers en recreanten in de natuur. De vereniging heeft ruim 3.000 leden en bestaat dit jaar 65 jaar.

Website Reewild

 

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top