Nieuwe versie Obsurv bevat actuele waternormen en -standaarden

Nieuwe versie Obsurv bevat actuele waternormen en -standaarden

Aan het stedelijk waterbeheer en de riolering in Nederland worden steeds hogere eisen gesteld. Stortbuien die overlast veroorzaken, overstromende rioolputten, de kwaliteit van het water op straat en in fonteinen…

Een aantal belangrijke normen en standaarden op het gebied van stedelijk waterbeheer is recent aangepast, en zal in de nieuwe versie van Obsurv (inclusief de rioleringstoepassingen van RioGL) worden opgenomen. Het gaat om de nieuwe norm voor rioleringsinspecties (NEN3398/3399) en versie 1.3 van het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water). Obsurv is het integrale beheersysteem van Sweco en bevat meerdere modules voor het beheer van de openbare ruimte.

Nieuwe normen voor rioleringsinspecties

De nieuwe normen NEN 3398 en 3399 voor rioleringsinspecties zijn in 2015 afgestemd op de EN13508-2 die in 2011 herzien is. Een belangrijk verschil met de vorige NEN (uit 2004) is de vereenvoudigde klasse-indeling van de toestandsaspecten. In de vorige NEN waren er klasse-indelingen die in de praktijk niet te onderscheiden waren. In de nieuwe versie van Obsurv zal het gegevensmodel aangepast zijn op deze nieuwe klasse-indeling. Gelijktijdig wordt een nieuwe gegevensgroep voor de toestand van rioolputten toegevoegd. De toepassingen voor het verwerken en beoordelen van de inspecties worden op het nieuwe model afgestemd. Het uitwisselformaat SUF-RIB 2.1 wordt vervangen door de nieuwe definitie in GWSW-Rib. In de nieuwe Obsurv-versie kunnen nu dus ook inspecties van rioolputten worden verwerkt.

Versie 1.3 van het GWSW

Ook het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) is recent vernieuwd. Het GWSW is een zogenaamde ontologie (datastructuur) die systemen en processen op het gebied van stedelijk water beschrijft. Het GWSW is dus meer dan een woordenboek met definities van objecten; het bevat onder meer ook kenmerken van objecten en de onderlinge relaties. Met het GWSW beoogt de stichting RIONED de gegevens te harmoniseren en zo mogelijk te standaardiseren. Voor de doorstroming van gegevens is het GWSW onmisbaar. Daardoor worden stedelijk-water-gegevens steeds onafhankelijker van de applicaties die ermee werken. Met Obsurv haakt SWECO in op deze GWSW-ontwikkelingen. In het gegevensmodel van de nieuwe versie van Obsurv worden objecttyperingen voor stelsels, putten en leidingen afgestemd op GWSW 1.3. Daarnaast is het voor de kwaliteitsmeting van de dataset belangrijk om te weten hoe en waar gegevens zijn ingewonnen. Bijvoorbeeld: hoe is het putdekselniveau gemeten. Dit zogenaamde ‘meta-kenmerk’ bestaat al, maar wordt nu, conform het GWSW, uitgebreid met het kenmerk ‘datum van inwinning’.

Vrije doorstroming van beheergegevens

Ook voor de uitwisseling van beheergegevens wordt een belangrijke stap gezet. Het GWSW definieert een algemeen uitwisselprotocol (OroX) waarmee het mogelijk wordt eenvoudig uit te wisselen met andere applicaties. De import- en exportfuncties voor GWSW-OroX zijn in het nieuwe Obsurv opgenomen. Andere softwareleveranciers sluiten ook op deze ontwikkeling aan, waarmee de vrije doorstroming van stedelijk water gegevens (bijna) landelijk is afgedekt.

Website Obsurv

 

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top