Nieuwe datum voor ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet

Nieuwe datum voor ICT Markttoets Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op dinsdag 28 november 2017 organiseert Nederland ICT voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO)/ Open Stelsel.

Op verzoek van de opdrachtgever (Programma aan de Slag met de Omgevingswet) is deze Markttoets verplaatst van 7 november naar 28 november 2017. De ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. Nederland ICT nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan deze interactieve workshop.

Aanleiding

Digitalisering is een belangrijk instrument voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Hiervoor wordt onder meer een digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dit stelsel is een verzameling ICT-voorzieningen, afspraken en registraties die alle relevante regelgeving en informatie over de fysieke leefomgeving ontsluit. Het uitgangspunt dat de overheid verantwoordelijk is voor basissoftware, de basisgegevens en –infrastructuur. Het DSO wordt ontwikkeld als een ‘open stelsel’. Dit wil zeggen dat het voor de markt beschikbaar is om eigen, aanvullende software te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven. De overheid en de markt zijn erbij gebaat dat er een goede aansluiting is en dat het open stelsel de markt uitnodigt te vernieuwen.

Marktconsultatie

Het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wil ten behoeve van de realisatie van het DSO bij de relevante marktpartijen toetsen of bovengenoemde achtergrondinformatie van het stelsel uitnodigt tot het (kunnen) ontwikkelen van software. Om de markt te consulteren, organiseert Nederland ICT dan ook namens het Programma op dinsdag 28 november 2017 een ICT Markttoets. Tijdens deze ICT Markttoets legt het Programma een aantal open vragen voor aan de markt. Het Programma volgt een ‘agile’ ontwikkelproces. Hiervoor is afstemming met de markt belangrijk. De resultaten van deze ICT Markttoets kunnen dan ook verder richting geven aan de doorontwikkeling van het stelsel.

Doelgroep

Deze ICT Markttoets richt zich op marktpartijen die standaardsoftware (door)ontwikkelen en hierbij gebruik maken van/aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties, bedrijven, burgers of andere betrokken partijen. De deelnemende medewerker van een marktpartij heeft zicht op en/of de verantwoordelijkheid over de investeringen en (door)ontwikkelingen van de betrokken software. De deelnemende medewerker heeft de functie van directeur/manager Business Development, directeur/manager Innovatie, directeur/manager Productmanagement of CTO. Voor deze ICT Markttoets is Nederland ICT uitdrukkelijk niet op zoek naar medewerkers met een deels, of zuivere commerciële rol.

Website Nederland ICT

Delen op facebook
Facebook
Delen op linkedin
LinkedIn
Delen op twitter
Twitter
Scroll naar top