Een nieuwe aanpak ván de overheid vóór de overheid

Een nieuwe aanpak ván de overheid vóór de overheid

Samen naar de digitale deeleconomie

Klimaatverandering, overstromingen en hete zomers. Veranderingen die vaak erg snel gaan, zonder dat wij het doorhebben. Mensen voelen direct de gevolgen van deze veranderingen, ze hebben last van droge tuinen of kelders die overstromen. Wereldwijd hebben zulke ontwikkelingen impact op overheid en burger.

Door Wouter Brokx

Met VALLEY introduceert IMAGEM een platform binnen de digitale deeleconomie waarmee overheid en het bedrijfsleven kunnen samenwerken om sneller innovaties in te zetten.

De overheid vormt beleid om de klimaatverandering af te remmen en om te gaan met de gevolgen. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Gemeenten bijvoorbeeld ontvouwen concrete plannen voor de energietransitie. De benodigde investeringen zijn enorm en zullen grotendeels door burgers gedragen moeten worden. Burgers dragen zelf ook actief bij aan de energietransitie door verduurzaming van hun energiegebruik. Dat gebeurt individueel en op kleine schaal, maar vele handen maken licht werk. Maar hoe slaan we de brug tussen groot beleid en kleine initiatieven? 

Digitale versie van realiteit
Complexe problemen worden inzichtelijk gemaakt door data te verzamelen en te combineren. We slagen er ook steeds beter in om deze data te verwerken tot informatie en die te delen. Daaruit kennis vergaren kost vaak veel tijd en er wordt voortdurend gezocht naar hulpmiddelen om dit te vereenvoudigen. Door een digitale versie van de realiteit te maken wordt modelleren mogelijk gemaakt. We maken scenario’s en proberen met kunstmatige intelligentie te voorspellen welke effecten het beleid heeft op de toekomst. Een toekomst waar we veilig in vrijheid leven en van een toenemende welvaart genieten.
We zitten middenin het proces van digitale transformatie. Op microschaal gaat dit vaak redelijk goed en vrij makkelijk. Op macroschaal is dit echter nog geen gelopen race. Een overheidsorganisatie heeft namelijk veel legacy-systemen en gedateerde databases. Dit beperkt de snelle adoptie van nieuwe mogelijkheden enorm. De overheid erkent dit en initiatieven zoals Common Ground en Samen Organiseren vormen aanvullende beleidsmodellen voor de noodzakelijke voortgang in de digitale transformatie.  

Meervoudig gebruik
Wat als we onze aanpak nou eens omgooien en van klein naar groot gaan werken? Kleinschalige initiatieven van teams binnen een gemeente zijn vaak toepasbaar voor andere gemeenten. Het grote voordeel is dat een probleem dat relevant is voor de hele markt al door één van haar eigen deelnemers is opgelost, getest en geïmplementeerd. Relevante kennis van het domein én het werkproces zijn omgezet in een app; een slim interactief stukje software dat simpel en lichtgewicht is in gebruik.

Was het maar zo makkelijk, want de lijst met eisen in de zakelijke markt is lang. De app moet lichtgewicht zijn in gebruik, maar met zware functionaliteit; eenvoudig te laden met eigen data, veilig en conform de AVG én daarnaast makkelijk aan te passen. Automatische bijwerking is een must, want statische rapporten zijn passé. De apps moeten makkelijk te delen zijn met collega’s en soms met burgers. En bovenal dient het gebruiksvriendelijk te zijn.
De realiteit is dat er vaak hoge kosten verbonden zijn aan een systeem dat aan al deze eisen en wensen kan voldoen, zeker in de zakelijke markt. Consumenten hebben toegang tot systemen, platforms en applicaties tegen betaling per gebruik en in abonnementsvorm, en steeds vaker in de context van de deeleconomie. Een deeleconomie is een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Denk aan Greenwheels of Uber. Het gaat om een gezamenlijke creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.

Gratis gebruik
Terug naar onze oplossing voor de overheid. We hebben inmiddels een app voor de gemeente eenmalig ontwikkeld en een platform geschikt voor meervoudig gebruik. Stel nou dat de apps gratis zijn? Dan hebben we het al snel over een digitale deeleconomie, maar dan met apps die gratis zijn voor de overheid. Er wordt enkel betaald voor het gebruik van het platform als infrastructuur om apps te delen, met een kostenmodel op basis van gebruik. De overheid en het bedrijfsleven werken dan samen om sneller innovaties in te zetten en relevante oplossingen te leveren voor actuele vraagstukken en problemen. Een eerlijk model waarmee het beste van alle deelnemers gecombineerd wordt en er samen wordt gewerkt aan een betere leefomgeving.

Samen innoveren
Een omgeving waar de overheid samenkomt om kennis te delen, apps en modellen uit te wisselen en samen te werken aan innovatieve oplossingen die snel uitgerold kunnen worden bij de hele overheid. IMAGEM introduceert de VALLEY. Het platform is direct beschikbaar voor iedereen en werkt met een eerlijk kostenmodel. Modellen en apps in de VALLEY zijn gratis en lossen actuele problemen op voor de overheid. Zo kan er slim en digitaal worden samengewerkt aan de leefbaarheid van haar burgers.

Daarmee zijn we niet klaar, maar kunnen we wel nu starten met alles wat er al is: tientallen apps die diverse belangrijke thema’s bestrijken zijn al direct inzetbaar. We hebben nu een digitale deeleconomie voor de overheid als sterk fundament en kunnen samen leren hoe we de uitwisseling van kennis verder kunnen verbeteren.  

Wouter Brokx, President bij IMAGEM wouter.brokx@imagem.nl.
Meer informatie over de VALLEY is te vinden op 

Website IMAGEM | Valley

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top