NEO | GeoFutureProof

NEO | GeoFutureProof

NEO maakt Nederland GeoFutureProof met informatiediensten voor het beheer van infrastructuur en assets, milieu en leefkwaliteit. Met behulp van de snel groeiende mogelijkheden van de aardobservatie en Artificial Intelligence breidt onze dienstverlening op dit gebied zich sterk uit.

Met verouderde informatie kun je niemand helpen. NEO is in staat om betrouwbare informatie te leveren met een grote mate van actualiteit en regelmaat. NEO is actief in de landbouw, de monitoring van leidingen en andere assets en het borgen en actualiseren van allerhande geo-registraties. Het gaat dan om informatie die gaat over gebouwen, percelen, wegen, watergangen, bomen, enzovoort. Het gaat ook over informatie die aan deze objecten is gekoppeld: is het asbestdak recent gesaneerd, is een zonneweide uitgebreid, zijn er veranderingen in de buurt van mijn leidingnet die ik echt moet weten, hoe groot is schade na een storm, enzovoort?

Met onze diensten op het gebied van monitoring is uw informatie altijd up-to-date. U kunt betere beslissingen nemen, beter modelleren, plannen, beter capaciteit inzetten, enzovoort. We assisteren u op een veelheid aan beleidsterreinen en vakgebieden, zolang we de relatie met de fysieke omgeving maar kunnen leggen (percelen, gebouwen, wegen en watergangen en bomen).

De SignalEyes-technologie (patent pending) die we presenteren is nieuw en uniek: Nederland wordt in 2019 het eerste land op de wereld met automatische informatiediensten die met gedetailleerde aardobservatiedata worden gevoed. Naast de luchtfoto’s worden daarbij in snel toenemende mate satellietbeelden gebruikt en andere digitale databronnen. Binnen enkele dagen na de opname is de informatie van de satelliet voor u beschikbaar. Voorbeelden van nieuwe webservices met updates per kwartaal betreffen:

  • Zonnepanelen op daken en elders
  • Asbestdaken
  • Landschapselementen
  • Perceelsgrenzen

Andere voorbeelden zijn:

  • Gewasgroeicondities per perceel, wekelijks updates
  • Kapactiviteiten in bos en natuur, maandelijkse update
  • Specifieke diensten in monitoring van wegen, watergangen en leidingnetten, met frequentie naar keuze.

U bent van harte welkom op onze stand op het GeoBusiness-plein!

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Scroll naar top